DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimya TBP   129 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Dilek ALAGÖZ
Dersi Verenler
Doç. Dr.DİLEK ALAGÖZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Genel kimya bilgisini oluşturmak
Dersin İçeriği
Madde özellikleri ve ölçümü, atomlar ve atom kuramı, kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler, sulu çözelti tepkimelerine giriş, gazlar, termokimya, atmosfer gazları ve hidrojen, atomun electron yapısı, periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, kimyasal bağlar- temel kavramlar, kimyasal bağlar- bağ kuramları, sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler, çözeltiler ve fiziksel özellikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Madde ve bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, tepkimeler ve hesaplama yöntemlerinin öğretilmesi, boyut kavramının geliştirilmesi
2) Madde ve bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, tepkimeler ve hesaplama yöntemlerinin öğretilmesi, boyut kavramının geliştirilmesi
3) Madde ve bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, tepkimeler ve hesaplama yöntemlerinin öğretilmesi, boyut kavramının geliştirilmesi
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Maddenin özellikleri ve ölçümü Ders kitapları Anlatım
2 Atom ve atom kuramı Ders kitapları Anlatım
3 Kimyasal bileşikler Ders kitapları Anlatım
4 Kimyasal tepkimeler Ders kitapları Anlatım
5 Sulu çözelti tepkimelerine giriş Ders kitapları Anlatım
6 Gazlar Ders kitapları Anlatım
7 Termokimya Ders kitapları Anlatım
8 Ara sınav Ders kitapları ve ders notları Yazılı Sınav
9 Atomun elektron yapısı Ders kitapları Anlatım
10 Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri Ders kitapları Anlatım
11 Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri Ders kitapları Anlatım
12 Kimyasal bağ I: Ders kitapları Anlatım
13 Kimyasal bağ II : Bağ kuramları Ders kitapları Anlatım
14 Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler Ders kitapları Anlatım
15 Çözeltiler ve fiziksel özellikleri Ders kitapları Anlatım
16-17 Final Ders kitapları ve ders notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar