DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik TBP   131 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Melek YAĞCI
Dersi Verenler
Arş.Gör.AYŞE ÇOBANKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere fonksiyonları, fonksiyon türlerini, limiti, cebirsel fonksiyonların türevlerini, türevin uygulamalarını, üstelve logaritmik fonksiyonları, trigonometrik fonksiyonları, Lhopital kuralıve Taylor formülünü kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste fonksiyonlar, fonksiyon türlerin, limit, cebirsel fonksiyonların türevleri, türevin uygulamaları, üstelve logaritmik fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, Lhopital kuralıve Taylor formülü anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sayı kümelerini tanır.
2) Fonksiyon kavramı ve türlerini tanır.
3) Trigonometrik fonksiyonları tanır.
4) Limit kavramı ve limit teoremlerini öğrenir.
5) Süreklilik kavramıve süreklilik teoremlerini öğrenir.
6) Türev ve geometrik anlamını kavrar.
7) Türev alma kurallarını öğrenir.
8) Bir fonksiyonun ekstremumlarını bulur.
9) Rolle Teoremive Ortalama DeğerTeoremlerini öğrenir.
10) Bükeylik ve asimptot konularını kavrar.
11) Bir fonksiyonun grafiğini çizer.
12) Üstelve logaritmik fonksiyonları öğrenir.
13) Trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonların türev ve grafikleri konularını öğrenir.
14) LHopita kuralını öğrenir.
15) Belirsiz formlar ve Taylor formülünü öğrenir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar, Reel Sayılar, Sayı Ekseni, Aralıklar, Eşitsizlikler Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
2 Fonksiyonlar , Bileşke, Ters Fonksiyonlar ve Fonksiyonların Grafikleri Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
3 Trigonometrik Fonksiyonlar Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
4 Limit Tanımı ve Hesabı, Limit Teoremleri, Sonsuz Limitler, Belirsizlikler Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
5 Süreklilik, Süreksizlik ve Tipleri Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
6 Türev ve Türev Alma Kuralları Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
7 Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Sınav Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Artmalar ve Diferansiyeller Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
10 Fonksiyonların Ekstremum Değerleri Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
11 Rolle Teoremi, Ortalama DeğerTeoremi Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
12 Bir fonksiyonun grafiği Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
13 Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
14 Trigonometrik ve Hiperbolik Fonksiyonlar Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
15 LHopital Kuralı ve Taylor Formülü Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar