DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genetik TBP   130 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hakan ÖZKAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAKAN ÖZKAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FARUK TOKLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mendel genetiği ve modern genetik konularında güncel bilgi ve becerileri kazanır
Dersin İçeriği
Genetiğin tarihi, mendel kalıtımı (Mendel kalıtımının temel prensipleri), mayoz ve mitoz, bağlılık ve parça değiş tokuşu, pleiotropism, epistasis, mutasyon, kantitatif genetik, populasyon genetiği ve evrim

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genetiğin tanım, anlam ve diğer disiplinlerle arasındaki ilişkileri kavrar
2) Temel genetik bilgilerini ve bitki ıslahında esas olmak üzere bitki genetiği,mitoz-meyoz bölünme,kromozomlar, mendel yasaları, bağlantı, genler arası ilişkiler, cinsiyete bağlılık,mutasyonlar, kantitatif genetik, populasyon genetiği ve evolusyon gibi konuları öğrenir ve genetik problemlerini kavrar
3) Genetik ve bitki ıslahı konuları arasında bağlantı kurararak, genetik prensiplerin bitki ıslahında kullanımı konusunda yetkinlik kazanır
4) Modern genetik konuları ve moleküler genetik konularını öğrenir
5) Genetik olayların mekanizması, gen etki tipleri ve bunların ölçümü konusunda bilgi sahibi olur
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
X
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
X
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
X
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
X
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
X
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
X
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
X
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
X
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genetiğe giriş, mitoz mayoz bölünme, kromozomlar Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
2 Mendel yasaları , mono-,di- trihibrid açılımlar v.b. Mendel yasalarından sapmalar Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
3 Khi-Kare kontrolu ve problem çözümleri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
4 Bağlantı- Linkage Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
5 Cinsiyete bağlılık Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
6 Genler arası ilişkiler Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
7 Mutasyonlar ve bitki ıslahındaki önemi ve bu konu hakkında ödev verilecektir Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav hazırlık Yazılı Sınav
9 Kantitatif genetik Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
10 Kantitatif genetik Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
11 Populasyon genetiği Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
12 Genetiğin tarla bitkileri ıslahındaki yeri ve önemi, genetik bilgilerin pratik bitki ıslahında kullanımı Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
13 Genetik problemleri ve çözümleme yolları Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
14 Evolusyon-1 Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
15 Evolusyon-2 Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar