DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Biyokimyası TBP   132 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Dilek ALAGÖZ
Dersi Verenler
Doç. Dr.DİLEK ALAGÖZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerde gerçekleşen metabolik olayların kimyasal temelini ve biyokimyasal oluşum süreçlerini öğrencilere aktarmaktır.
Dersin İçeriği
Biyokimyanın tanımı ve konuları, bitki hücresinin yapısı ve metabolizma için önemi, fotosentez ve solunum, amino asit biyosentezi ile enzim, karbohidrat, lipid ve proteinlerin metabolizması hakkında detaylı bilgi vermektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyokimyanın önemini kavrayabilme
2) Biyokimyasal olaylar ve bileşikleri hakkında bilgi edinebilme
3) Biyokimyanın tarımdaki rolünü kavrayabilme
4) Biyolojik moleküllerin kimyasal özellikleri
5) Biyolojik moleküllerin üç boyutlu yapısı
6) Biyolojik moleküllerin özelliklerinin ve sentezinin öğrenilmesi.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyokimyaya giris Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
2 Bitki hücresi Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
3 Bitki Hücresi Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
4 Stoplazma Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
5 Hücre çekirdeği Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
6 Aminoasitler Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
7 Aminoasit kodları Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara sınav Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Yazılı Sınav
9 Protein yapısı Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
10 Protein sentezi Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
11 Enzimler ve enzimlerin yapısı Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
12 Lipidlerin Metabolizması Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
13 Karbohidrat Metabolizması Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
14 Elektron Taşıma sistemi ve Fotosentez Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
15 Azot Metabolizması Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Final Sınavı Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar