DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Nişasta Şeker Bitkileri * TBP   455 7 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Halil Halis ARIOĞLU
Dersi Verenler
Prof.Dr.HALİL HALİS ARIOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekonomik öneme sahip nişasta ve şeker bitkilerinin bitkisel ve tarımsal özellikleri, ekolojik istekleri, yetiştirme teknikleri ve ıslahı konularında öğrencilere temel bilgileri ve becerileri kazanır.
Dersin İçeriği
Patates, şekerpancarı, şeker kamışı, tatlı patates, tapioka ve yerelması gibi nişasta ve şeker bitkilerinin önemi, morfolojisi, fizyolojisi, iklim ve toprak istekleri, yetiştirme teknikleri (toprak işleme, gübreleme, tohumluk, ekim nöbeti, ekim, sulama, yabancı ot kontrolü, hastalık ve zararlıların kontrolü, hasat) ve depolanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
X
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
X
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
X
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
X
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
X
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
X
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
X
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Meslek etiğine saygılı olma.
X
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
X
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Nişasta ve şeker bitkileri olarak bilinen veya kullanılan bitkiler, patates bitkisinin tarımsal ve ekonomik önemi, patates bitkisinin kökeni, evrimi ve dünyaya yayılışı, patatesin üretim istatistikleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
2 Patatesin bitkisel özellikleri, sera ve laboratuarda canlı patates bitkisi üzerinde inceleme, bitkinin farklı organlarının resimlerinin çizilmesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması
3 Patates yumrusunda fizyolojik yaş ve dormansi kavramları, patatesin iklim ve toprak isteklerinin anlatılması, laboratuarda farklı fizyolojik yaştaki yumruların incelenmesi, farklı çeşitlere ait yumrulardaki sürgünlerin incelenmesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması
4 Patateste toprak hazırlığı, çeşit seçimi ve tohumluk hazırlığı, patateste dikim, bakım ve hasat işlemleri, saksılara dikilen yumrulardaki gelişimlerin gözlenmesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması
5 Patatesin hasat sonu fizyolojisi ve depolanması, patateste ıslah amaçları, saksılara dikilen yumrulardan bitki gelişimlerin gözlenmesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması
6 Melezleme teknikleri ve yapılışı, seleksiyon yöntemleri ve kriterlerinin anlatılması, melezlemenin anlatıldığı filmin izlenmesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması
7 Tatlı patates bitkisinin tarımsal ve ekonomik önemi; kökeni ve Dünyaya yayılışı, tatlı patatesin üretim istatistikleri tatlı patatesin bitkisel özellikleri, iklim ve toprak istekleri tohumluk tipleri ve tohumluk hazırlığı Ders ile ilgili bilgilerin okunması
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı
9 Şeker pancarı bitkisinin tarımsal ve ekonomik önemi, şeker pancarı bitkisinin kökeni, evrimi ve Dünyaya yayılışı, şeker pancarı üretim istatistikleri, Türkiyede ve Dünyada şeker sektörünün genel durumu Ders ile ilgili bilgilerin okunması
10 Şeker pancarı bitkisinin tarımsal ve ekonomik önemi, şeker pancarı bitkisinin kökeni, evrimi ve Dünyaya yayılışı, şeker pancarı üretim istatistikleri, Türkiyede ve Dünyada şeker sektörünün genel durumu Ders ile ilgili bilgilerin okunması
11 Şeker pancarının bitkisel özellikleri, iklim ve toprak istekleri, serada daha önce ekilmiş olan şekerpancarı bitkilerinin incelenmesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması
12 Şeker pancarının toprak hazırlığı, dikim, bakım ve hasat işlemleri, hasat sonu fizyolojisi ve depolanması, şeker pancarında ıslah amaçları ve uygulanan yöntemler Ders ile ilgili bilgilerin okunması
13 Yer elması bitkisinin tarımsal ve ekonomik önemi, yer elmasının bitkisel özellikleri ve bu konu hakkında ödev verilecektir Ders ile ilgili bilgilerin okunması
14 Yer elması bitkisinin iklim ve toprak istekleri, yer elmasının toprak hazırlığı, dikim, bakım ve hasat işlemlerinin anlatılmas-1 Ders ile ilgili bilgilerin okunması
15 Yer elması bitkisinin iklim ve toprak istekleri, yer elmasının toprak hazırlığı, dikim, bakım ve hasat işlemlerinin anlatılmas-2 Ders ile ilgili bilgilerin okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar