DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik BBT   103 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Zeki KURT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ZEKİ KURT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ölçme kavramı, vektör işlemleri, İşve Enerjikavramları, hareket tiplerive kavramları.
Dersin İçeriği
Öğrencilere temel fizikyasalarını, öğrenilen bilgilerigerçek dünyadaki olaylarıanlamada kullanabilmeyive mühendislik dalına uygulayabilmeyi öğretmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ölçme, hata ve temel birim kavramlarını bilir.
2) Parçacık, yer değiştirme, hız ve ivme kavramlarını bilir.
3) Sabit ivmeli hareketin temel denklemlerini bilir
4) Newton'un hareket yasalarını ve nasıl kullanılacağını bilir.
5) İş, kinetic enerji, potansiyel enerji ve mekanik enerji kavramlarını bilir ve kullanır.
6) Grup halinde çalışmayı ve önemini bilir.
7) Dönme hareketleri ile temel kavramları bilir.
8) Doğrusal momentum, açısal momentum kavramlarını bilir.
9) Temel korunum kanunlarını bilir: Enerji, doğrusal ve açısal momentum
10) Öğrenciler temel fizik yasalarını, öğrenilen bilgileri gerçek dünyadaki olayları anlamada kullanabilmeyi ve mühendislik dalına uygulayabilmeyi öğrenir.
11) Öğrenciler temel fizik yasalarını, öğrenilen bilgileri gerçek dünyadaki olayları anlamada kullanabilmeyi ve mühendislik dalına uygulayabilmeyi öğrenir.
12) Kütle Çekimi ve Kepler yasaları
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
X
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ölçme ve Birim sistemleri Ders kitabındaki ilgili konular
2 Vektörler ve vektör işlemleri Ders kitabındaki ilgili konular
3 Tek boyutta hareket: Hız ve ivme kavramları Ders kitabındaki ilgili konular
4 İki Boyutta hareket Ders kitabındaki ilgili konular
5 hareket yasaları Ders kitabındaki ilgili konular
6 Newton yasalarının uygulamaları ve dairesel hareket Ders kitabındaki ilgili konular
7 Problem Çözümü Ders kitabındaki ilgili konular
8 Ara Sınav Ara sınav
9 Kütle Çekimi ve Kepler yasaları Ders kitabındaki ilgili konular
10 İş ve Enerji Ders kitabındaki ilgili konular
11 Enerjinin korunumu, problem çözümü Ders kitabındaki ilgili konular
12 Lineer momentum ve korunumu, problem çözümü Ders kitabındaki ilgili konular
13 Dönme hareketi ve Açısal Momentum Ders kitabındaki ilgili konular
14 Statik denge Ders kitabındaki ilgili konular
15 Problem Çözümü Ders kitabındaki ilgili konular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavına hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar