DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik BBT   107 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nergiz POYRAZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNERGİZ POYRAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı,matematik konularındaki tanım, teorem ve çözümlü alıştırmalarda elde edilen bilgileri birleştirerek, öğrencinin kendi kendine yetecek düzeyde matematiksel işlemler ve çözümler yapabilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Küme kavramı ve gerçel sayı kümeleri, eşitsizlik ve mutlak değer, fonksiyon kavramı ve fonksiyon çeşitleri, trigonometrik fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev kavramı, türev alma kuralları, maksimum, minimum ve diferensiyeller, asimtotlar ve fonksiyonların grafiklerinin çizilmesi, üstel, logaritmik ve ters trigonometrik fonksiyonlar ve türevleri, L'Hospital kuralı, taylor formülü ve uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) küme kavramını kullanarak çözüm üretir
2) Fonksiyon kavramını açıklar
3) Kendi alanındaki problemleri matematik kavramları kullanarak çözer
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kümeler; Doğal, Tam, Rasyonel, Reel kümler Düz anlatım, tartışma
2 Fonksiyonlar: Fonksiyon çeşitleri, Trigonometik fonksiyonlar, Kesrli fonksiyonlar, Üssel ve logaritmik fonksiyonlar Düz anlatım, tartışma
3 Limit Kavramı:Limit teoremleri, Özel Limitler, Sonsuz Limitler, Alıştırmlara Düz anlatım, tartışma
4 Süreklilik ve Türev Kavramı: Teoremler, Türev alma kuralları, Alıştırmalar Düz anlatım, tartışma
5 Diferansiyel Uygulamaları; Artan ve azlan fonksiyonlar, asimtotlar, fonksiyonun grafik analizi ve çizimi, maksimum ve minimum uygulamaları Düz anlatım, tartışma
6 Üstsel ve Logaritmik Fonksiyonların özellikleri ve Alıştırmalar Düz anlatım, tartışma
7 Trigonometrik ve Hperbolik Fonksiyonlar, bu fonksiyonun özellikleri, diferansiyelleri, Alıştırmalar Düz anlatım, tartışma
8 Arasınav Arasınav
9 Belirsiz Formlar ve L'hopital Kuralı, Taylor ve Maclaurin formülleri, Alıştırmalar Düz anlatım, tartışma
10 Sonsuz Seriler: Sonsuz dizler, Seri tipleri, Fonksiyonların serilerle gösterilmesi yöntemi, Taylor ve Maclaurin serileri Düz anlatım, tartışma
11 Kutupsal Koordinat sistemi, Eğrileri parametrik gösterimi ve çizimleri, Alıştırmalar Düz anlatım, tartışma
12 İntegral Kavramı: İntegralin geometrik anlamı, integral formülleri, Alıştırmalar Düz anlatım, tartışma
13 İntegral alma metotları, Rasyonel kesirlerin integrali, Alıştırmalar Düz anlatım, tartışma
14 Belirli integral: İntegral hesabının geometrik uygulamaları, Alıştırmalar Düz anlatım, tartışma
15 Final sınavı Final sınavı
16-17 Final sınavı Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar