DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Ekonomisi * BBT   202 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Dilek BOSTAN BUDAK
Dersi Verenler
Prof. Dr.DİLEK BOSTAN BUDAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekonominin temel ilkelerinin tarımda karşılaşılan sorunlara uygulanmasıyla bu sorunlara çözüm bulunması; tarım ve tarıma dayalı işletmelerde faaliyet sonuçlarının yorumlanması, değerlendirilmesi.
Dersin İçeriği
Tarım ekonomisine ilişkin temel konu ve kavramlar. Tarımın gelişim süreci. Tarım sektörü ve bu sektör malları özellikleri. Tarım ve ekonomik gelişme. Dünyada ve Türkiyede durum. Tarım ekonomisinde başlıca kavram ve prensipler. Tarımsal üretim faktörleri ve özellikleri. Tarım işletmelerinde yıllık faaliyet sonucu ve analizi. İşletme bilançolarının hazırlanması ve analizi.Tarım işletmelerinin yönetimi. Tarımsal pazarlama. Tarım ve gıda politikaları. Tarımda örgütlenme ve kooperatifçilik.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarım ekonomisine giriş; tanımlar, işlevler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
2 Tarımsal faaliyet, ürün ve piyasaların ayırt edici özellikleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
3 Tarımsal faaliyet, ürün ve piyasaların ayırt edici özellikleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
4 Tarım sektörünün ulusal ekonomiye katkıları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
5 Tarım sektörünün ulusal ekonomiye katkıları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
6 Tarım ekonomisinde başlıca ekonomik ilkeler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
7 Tarım ekonomisinde başlıca ekonomik ilkeler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
8 Üretim faktörleri (toprak, sermaye) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
9 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
10 Üretim faktörleri (emek-girişimcilik); tarımsal finansman, yönetim Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
11 Tarımsal işletmecilikte yıllık faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
12 Tarımsal işletmecilikte yıllık faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
13 Tarımsal pazarlama Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
14 Tarımda örgütlenmenin önemi; örgütlenme çeşitleri, kooperatifler, ilkeleri, çeşitleri, görevleri, sorunları ve geçirdiği değişimler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
15 Tarım politikası Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
16-17 Final Sınavı Tüm ders notu ve kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar