DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Bilimi BBT   203 3 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Suat ŞENOL
Dersi Verenler
Prof. Dr.SUAT ŞENOL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toprak biliminin ekolojideki, çevredeki, bitki yetiştirmedeki ve insan ve hayvan yaşamındaki önemi göstermek.
Dersin İçeriği
Toprak kavramı, toprağın önemi, toprakların ana materyali, bileşimi ve özellikleri (mineraller ve kayaçlar), toprak oluşturan süreçler: Fiziksel, kimyasal ve biyolojik ayrışma, tekstür, (bünye) ve bunun toprak ekolojisi ve verimliliği için önemi, kil minerallerinin yapısı ve toprak verimliliği için önemi, toprağın organik maddesinin tanımı ve sınıflandırılması, humin maddeleri ve toprak için önemi, toprak canlıları, bunların toprak özelliklerine etkisi, toprak yorgunluğu, katyonların adsorpsiyonu ve bunu etkileyen faktörler, anyon adsorpsiyonu ve bunu etkileyen faktörler, toprak asitliği ve bunun toprak verimliliğiyle ilişkisi, Koagülasyon ve peptizasyon, toprak strüktürü, strüktür çeşitleri, toprakta strüktür oluşturan faktörler, strüktürün toprak için önemi, toprak por sistemleri, topraklarda kabuk oluşumu, toprak suyu, , topraklarda bitki besin elementlerinin bulunma durumu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitkisel üretimde, çevrenin korunmasında, ekolojide ve diğer bilim dallarında toprağın rolünü bilmek ve topraktan kaynaklı sorunların çözüm yetkinliğine sahip olmaktır.
2) Toprak biliminin ileri ileriki yıllarda eğitilecek konuları için gerekli olan temel bilgilere sahip olmak.
3) Önemli toprak analizleri hakkında bilgi sahibi olmak.
4) Toprak sınıflandırması konusunda ön bilgilere sahip olmak.
5) Toprak erozyonu ve toprak koruma konusunda ön bilgilere sahip olmak.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toprak Bilimine giriş Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
2 Toprak Oluşumu faktörleri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
3 Toprakların Minerolojisi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
4 Toprak Tekstürü Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
5 Toprak organik maddesi ve toprak canlıları Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 Toprak pH'sı Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
7 Ara sınav Ders notları ve kaynak kitaplar Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
9 Toprak strüktürü Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Toprak Suyu Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
11 Toprakta bitki besin elementleri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
12 Toprak havası ve sıcaklığı Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
13 Toprak rengi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Toprakların erozyonu ve kontrolü Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Toprakların sınıflandırılması Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynak kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar