DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Ekoloji BBT   205 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sinan ETİ
Dersi Verenler
Prof. Dr.SİNAN ETİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekolojik kavramların öğretilmesi, canlı ve cansız çevre faktörleri ile tarımsal üretim arasındaki ilişkiler, çevre koruma bilincinin kazandırılması
Dersin İçeriği
Genel ekolojik kavramlar, ekosistem ve agroekosistemler, canlıların ekolojik adaptasyonu, canlı ve cansız çevre faktörleri ve bunların tarımsal üretime etkileri, erozyon ve çevre kirliliği kavramları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genel ekolojik kavramları hakkında bilgi sahibi olur
2) Canlı ve cansız çevre faktörleri hakkında bilgi sahibi olur.
3) Çevre faktörlerinin tarımsal ürünlerin verim ve kalitesi üzerine olan olumlu ve olumsuz etkilerini kavrar. Olumsuz etkilere karşı alınacak önlemleri açıklayabilir.
4) Adaptasyon, iklim grupları, erozyon ve çevre kirliliği konularında bilgilenir.
5) Çevre koruma bilinci kazanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
X
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekolojinin tanımı, bölümleri, genel ekolojik kavramların (Biyosfer, ekosistem, kommunite, popülasyon, biyom, ekoton, habitat, flora, fauna, niş) tanıt Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Performans Değerlendirmesi
2 Besin zinciri, besin piramidi, canlı- çevre etkileşimleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Performans Değerlendirmesi
3 Agroekosistemler, Canlılarda adaptasyon Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Performans Değerlendirmesi
4 Kültür canlılarının orijinleri, cansız çevre faktörlerinin genel tanıtımı Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Performans Değerlendirmesi
5 Işık faktörü (Işığın kalitesi, yoğunluğu, süresi) ve bunları etkileyen faktörler Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Performans Değerlendirmesi
6 Sıcaklık faktörü, ısı aktarımı, sıcaklık değişimini etkileyen faktörler, toprak ve hava sıcaklığı, Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Performans Değerlendirmesi
7 Sıcaklık toplamı ve soğuklama gereksinimi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav
9 Don zararları ve alınacak önlemler, yüksek ve düşük sıcaklıkların canlıların büyüme ve gelişimi üzerine et Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Performans Değerlendirmesi
10 Su faktörünün (Hava nemi, sis, toprak nemi, yağışlar) canlı gelişimi üzerine etkileri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Performans Değerlendirmesi
11 Bitkilerin su gereksinimi, İklim ve tarım Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Performans Değerlendirmesi
12 Toprak Faktörü (Toprağın tipi, derinliği, taban toprak özelikleri, toprak reaksiyonu, tuzluluk, toprak yorgunluğu) ve bitkilerin özel toprak istekleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Performans Değerlendirmesi
13 Canlı (Biyotik) faktörler Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Performans Değerlendirmesi
14 Erozyon (Su ve rüzgar erozyonu), erozyona karşı alınabilecek önlemler Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Performans Değerlendirmesi
15 Çevre kirliliği (Katı, sıvı ve gaz halindeki kirleticiler, radyoaktif kirlilik), Çevre kirliliğine karşı alınabilecek önlemler Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar