DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meyve ve Bağ Yetiştiriciliği BBT   206 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Serpil TANGOLAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.SERPİL TANGOLAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Meyvecilik ve bağcılıktaki bazı ilke ve kavramları, meyve tür ve çeşitlerini, dünya ve Türkiye'deki meyve ve üzüm üretim alanı ve miktarları ile meyve ve üzüm yetiştiriciliğini etkileyen bazı faktörleri öğretmektir.
Dersin İçeriği
Meyvecilik ve bağcılıktaki bazı ilke ve kavramları, meyve tür ve çeşitlerini, dünya ve Türkiye'deki meyve ve üzüm üretim alanı ve miktarları ile meyve ve üzüm yetiştiriciliğini etkileyen bazı faktörleri öğretmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Meyvecilik ve Bağcılıkla ilgili temel kavramları öğrenir.
2) Meyveler ve Bağın yetiştirilme tekniklerini öğrenir.
3) Meyve bahçesi ve Bağ kurabilir.
4) Meyvelerin ve asmaların çoğaltılmasını öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
X
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, Türkiye ve Dünya'da Meyvecilik Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
2 Türkiye ve Dünya'da meyve ticareti Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
3 Türkiye'nin meyvecilik iklim bölgeleri ile bu bölgelerin özellikleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
4 Meyvelerin genel sınıflaması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
5 Meyve ağaçlarında çiçek tomurcuğu oluşumu, meyve ağaçlarında dinlenme, çiçeklerin açılması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
6 Meyve ağaçlarında tozlanma, döllenme, meyve tutumu, periyodiste Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
7 Meyve ağaçlarında çoğaltma Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Meyve bahçesi kurulması Meyve ağaçlarının budanması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
10 Bağcılığın tarihçesi ve Asmanın coğrafik dağılımı Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
11 Türkiye Bağcılığı, Üzümlerin ticari sınıflandırılması, besin değeri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
12 Asmanın morfolojisi:Kök ve sürgün sistemi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
13 Asmanın ekolojik istekleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
14 Asmanın aşı ile çoğaltılması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
15 Asmanın çelikle çoğaltılması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınvına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar