DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Fizyolojisi BBT   210 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Selim EKER
Dersi Verenler
Prof. Dr.SELİM EKER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerin yaşamsal faaliyetlerini fizik ve kimya prensipleriyle incelemek; bu kapsamda, bitki hücre ve organlarında olagelen fiziksel ve kimyasal değişimleri, büyüme ve gelişme olayları ile hareket fizyolojisi konularını ve çevrenin bu olaylara etkisini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bitki hücrelerinin yapısı, bitkilerde su metabolizması, suyun ve besin elementlerinin alınması ve taşınması, bitkilerde su kaybı, fotosentez, bitkilerde azot ve kükürt özümlemesi, fotosentez ürünlerinin taşınması, solunum, bitkilerde büyüme ve gelişme, hormonlar, bitkilerde hareket fizyolojisi, stres fizyolojisi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitkilerin kimyasal yapısını tanımlar, hücre organellerinin aralarındaki farkları ayırt eder
2) Suyun bitki yaşamındaki önemini açıklar
3) Bitki besin elementlerinin alınım ve taşınım mekanizmalarını açıklar
4) Bitkilerdeki büyüme ve gelişme olaylarında enerji, karbon ve azot metabolizmalarının önemini ortaya koyar ve bu bilgilerle dengeli bir beslemenin ve gübrelemenin sürdürülebilir tarım açısından getireceği avantajları tahmin eder
5) Çevresel faktörlerin büyüme ve gelişmedeki önemini ortaya koyar ve bu faktörlerin ürün verimine ve kalitesine olan etkisini kritize eder
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki hücrelerinin yapısı, enzimler ön okuma Anlatım
Sözlü Sınav
2 Su metabolizması, suyun alınımı ve taşınımı ön okuma Anlatım
Sözlü Sınav
3 Besin elementlerinin alınımı ve taşınımı ön okuma Anlatım
Sözlü Sınav
4 Bitkilerde su kaybı olayları ön okuma Anlatım
Sözlü Sınav
5 Fotosenteze giriş ve pigmentler ön okuma Anlatım
Sözlü Sınav
6 Fotosentezde ışık enerjisi ve reaksiyonlar ön okuma Anlatım
Tartışma
Sözlü Sınav
7 Bitkilerde azot ve kükürt özümlemesi ön okuma Anlatım
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav Genel çalışma Yazılı Sınav
9 Fotosentez ürünlerinin taşınımı ve dağılımı ön okuma Anlatım
Sözlü Sınav
10 Solunum ön okuma Anlatım
Sözlü Sınav
11 Solunum ile fotosentezin karşılaştırılması, solunumu etkileyen faktörler ön okuma Anlatım
Sözlü Sınav
12 Bitkilerde büyüme ve gelişme ön okuma Anlatım
Sözlü Sınav
13 Bitki büyüme düzenleyiciler (hormonlar), büyümeyi teşvik edici ve engelleyiciler ön okuma Anlatım
Sözlü Sınav
14 Büyüme-gelişme ile ilgili fizyolojik olaylar ve hareket fizyolojisi ön okuma Anlatım
Tartışma
Sözlü Sınav
15 Stres (kuraklık, sıcaklık, tuz, soğuk vs) fizyoloisi ön okuma Anlatım
Tartışma
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar