DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Staj BBT   334 6 0 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yalçın GÜLÜT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiKEMAL YALÇIN GÜLÜT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Stajın amacı, öğrencilerin Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki çalışma disiplinleri ile ilgili konuları laboratuvar, sera ve arazide uygulamalı tanıtmak.
Dersin İçeriği
Tüm program disiplinlerini kapsayacak biçimde, her hafta laboratuvarda, sera ve arazide ilgili öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerince yönetilir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toprakların ve bitki besleme materyallerinin uygulamadaki önemlerini kavrar
2) Laboratuvar ve arazi deneyimlerini artırır
3) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanı ile ilgili arazi ve laboratuvar uygulamalarını tanır
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
X
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Labaoratuvar, arazi, sera vb mekanlarda uyglulamalı bilgilendirme Konuyla ilgili notların okunması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
2 Labaoratuvar, arazi, sera vb mekanlarda uyglulamalı bilgilendirme Konuyla ilgili notların okunması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
3 Labaoratuvar, arazi, sera vb mekanlarda uyglulamalı bilgilendirme Konuyla ilgili notların okunması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
4 Labaoratuvar, arazi, sera vb mekanlarda uyglulamalı bilgilendirme Konuyla ilgili notların okunması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
5 Labaoratuvar, arazi, sera vb mekanlarda uyglulamalı bilgilendirme Konuyla ilgili notların okunması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
6 Labaoratuvar, arazi, sera vb mekanlarda uyglulamalı bilgilendirme Konuyla ilgili notların okunması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
7 Labaoratuvar, arazi, sera vb mekanlarda uyglulamalı bilgilendirme Konuyla ilgili notların okunması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Konuyla ilgili notların okunması Yazılı Sınav
9 Labaoratuvar, arazi, sera vb mekanlarda uyglulamalı bilgilendirme Konuyla ilgili notların okunması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
10 Labaoratuvar, arazi, sera vb mekanlarda uyglulamalı bilgilendirme Konuyla ilgili notların okunması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
11 Labaoratuvar, arazi, sera vb mekanlarda uyglulamalı bilgilendirme Konuyla ilgili notların okunması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
12 Labaoratuvar, arazi, sera vb mekanlarda uyglulamalı bilgilendirme Konuyla ilgili notların okunması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
13 Labaoratuvar, arazi, sera vb mekanlarda uyglulamalı bilgilendirme Konuyla ilgili notların okunması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
14 Labaoratuvar, arazi, sera vb mekanlarda uyglulamalı bilgilendirme Konuyla ilgili notların okunması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
15 Labaoratuvar, arazi, sera vb mekanlarda uyglulamalı bilgilendirme Konuyla ilgili notların okunması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuyla ilgili notların okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar