DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Tarım BBT   452 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.İBRAHİM ORTAŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Topraklı ve topraksız yetiştiriciliğin genel özellikleri, topraksız yetiştirme ortamlarının sınıflandırılması, özellikleri ve kullanımı konularını öğretmek
Dersin İçeriği
Bitki yetiştirme ortamlarının tanıtılması: toprakların ve diğer bitki yetiştirme ortamlarının özellikleri, topraksız tarımın tarihçesi, yetiştirme ortamlarının sınıflandırılması- kullanım amaçları-avantaj ve dezavantajları, yetiştirme ortamlarında kullanılacak materyallerde olması gereken fiziksel ve kimyasal özellikler-karışabilirlikleri, bitki besleme açısından katı ve sıvı ortam kültürleri, topraksız tarım ve çevre.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Organik tarıma uygun toprak özelliklerini bilir
2) Organik tarımda gübreleme ve mücadele yöntemlerini bilir ve uygular
3) Biyolojik gübrelemede Rhizobium bakterileri ve mikoriza mantarları gibi mikroorganizmalardan biyoteknolojik yöntemlerle yararlanmasını bilir ve organik tarımda bu bilgileri pratiğe aktarır
4) Organik ürünlerin depolanması, paketlenmesi ve pazarlanması konularında temel bilgilere sahip olur organik ürünlerin insan sağlığı açısından önemi hakkında yeterli bilgiye sahip olur
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
X
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Organik tarımın felsefesi Ders içeriği hakkında bilgi edinme Anlatım
2 Organik tarımda kavramlar Anlatılan konuların gözden geçirilmesi Anlatım
3 Organik tarımın ilkeleri Anlatılan konuların gözden geçirilmesi Anlatım
4 Organik tarımda yasal uygulamalar Anlatılan konuların gözden geçirilmesi Anlatım
5 Organik tarımda gübreleme, ödev kontrol ve tartışma Anlatılan konuların gözden geçirilmesi Anlatım
6 Organik tarımda ekim nöbeti ve önemi Anlatılan konuların gözden geçirilmesi Anlatım
7 Organik tarımda baklagiller Anlatılan konuların gözden geçirilmesi Anlatım
8 Ara Sınav Ara sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Organik tarımda yeşil gübreleme Anlatılan konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Deney / Laboratuvar
10 Organik tarımda Rhizobiyal aşılama, ödev kontrol ve tartışma Anlatılan konuların gözden geçirilmesi
11 Organik tarımda mikoriza uygulamaları Anlatılan konuların gözden geçirilmesi Anlatım
12 Organik tarımda biyolojik ve biyoteknik mücadele Anlatılan konuların gözden geçirilmesi Anlatım
13 Mineral gübrelerin gıda kalitesi ve insan sağlığına etkisi Anlatılan konuların gözden geçirilmesi Anlatım
14 Tarımsal mücadele ilaçlarının gıda kalitesi ve insan sağlığına etkisi Anlatılan konuların gözden geçirilmesi Anlatım
15 Organik tarımda besin elementleri kaynakları ve gübreleme Anlatılan konuların gözden geçirilmesi Deney / Laboratuvar
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar