DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sürdürülebilir Toprak Yönetimi BBT   458 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İsmail ÇELİK
Dersi Verenler
Prof. Dr.İSMAİL ÇELİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, tarımsal arazilerin sürdürülebilirlik kullanımı çerçevesinde toprakların bilimsel, uygun ve akılcı kullanımını, arazilerin korunması ve geliştirilmesi için gerekli toprak yönetim ve uygulamalarının öğrencilere tanıtımını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Toprak yönetimi; Toprak yönetiminin bir unsuru olarak toprak ve Türkiye topraklarına genel bir bakış. Toprakta adhezyon ve kohezyon ilişkileri; Toprak tavı ve kıvamı; Toprak işleme ve işleme sistemlerinin seçiminde etkili faktörler. Sürdürülebilir toprak yönetiminde korumalı ve geleneksel işleme sistemleri ve bunların temel prensipleri; Tohum yatağının hazırlanması; Kültivasyon; Toprak işlemede sıkışma problemleri ve çözüm yöntemleri; Toprak yorgunluğu ve nedenleri; Sürdürülebilir ve geleneksel tarım sistemleri; Toprak neminin kayıpları ve düzenleme yolları; Kurak ve yarı kurak bölgelerde nadas uygulamaları, Hassas tarım ve uygulama prensipleri, Toprak erozyonu ve kontrol edilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sürdürülebilir toprak yönetimi ilke ve uygulamalarını kavrar.
2) Toprak-iklim-insan ilişkilerinin sürdürülebilir toprak yönetimindeki etkilerini kavrar.
3) Toprakların sürdürülebilirliğinde Dünya ve Türkiyedeki toprakların temel sorunlarını kavrar.
4) Toprakların sürdürülebilir yönetimi için topraktaki temel unsurların etkileri ve bunların bilimsel metotlarla belirlenmesini kavrar.
5) Sürdürülebilir toprak yönetiminde toprak kalitesi ve bununla ilişkili yönetim uygulamalarını kavrar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sürdürülebilir toprak yönetimi tanımları, arazi ve toprak kavramları, tarımda sürdürülebilirliğin mantığı. Ön Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Toprak-iklim-insan ilişkilerindeki uyum ve düzenin sürdürülebilir toprak yönetimine etkileri. Ön Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Toprak yönetiminin bir unsuru olarak toprak ve Türkiye topraklarına genel bir bakış. Ön Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Toprak tavı, tavın göstergeleri, toprakta tavın ölçülmesi.Toprak tavı-bitki gelişimi-toprak işleme istekleri. Toprak tavı açısından bir toprak profili Ön Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Toprak kıvamı, kıvamı etkileyen kuvvetler ve faktörler. Toprak-su siteminde nem içeriğine bağlı olarak toprak kıvamı ve özellikleri. Ön Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Toprak işleme ve işlemenin amaçları. Sürdürülebilir toprak yönetiminde işlemenin yeri ve önemi. Toprak işlemeyi etkileyen faktörler ve işlemede karşıl Ön Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Tohum yatağının hazırlanması, iyi bir tohum yatağının nitelikleri, tohum yatağının hazırlanmasında toprak işlemenin rolü ve önemi. Ön Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ara sınav Yazılı Sınav
9 Kültivasyon ve amaçları. Sürdürülebilir toprak yönetiminde toprak sıkışmasının nedenleri, göstergeleri ve çözüm önerileri. Ön Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Toprak işleme sitemleri ve bunların seçiminde etkili faktörler, toprak işlemenin toprak özelliklerine etkileri. Ön Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 Toprak yorgunluğu, toprak yorgunluğunun nedenleri ve çözüm önerileri. Ön Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 Geleneksel tarım ve organik tarım sistemlerinin sürdürülebilir toprak yönetimi açısından değerlendirilmesi. Ön Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 Sürdürülebilir toprak yönetiminde toprak kalitesinin yeri ve önemi. Toprak kalitesinin temel göstergeleri. Ön Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Nadas ve nadasın Türkiyedeki uygulamaları. Nadas uygulamalarında karşılaşılan sorunlar. Kurak ve yarı kurak bölgelerdeki su depolamanın önemi, amacı Ön Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Hassas tarım ve uygulamaları. Ön Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar