DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sorunlu Toprakların Islahı BBT   460 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Selim EKER
Dersi Verenler
Prof. Dr.SELİM EKER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste toprakların üretimi sınırlayan özellikleri aracılığıyla 'sorunlu toprak' tanımının yapılması ve bunların iyileştirilme yöntemlerinin anlatılması amaçlanmaktadır. Derste ağırlıklı olarak tuzlu ve sodik topraklar işlenmektedir.
Dersin İçeriği
Sorunlu toprakların tanımı ve coğrafi dağılımları: tuzlu, sodik, kireçli, asidik, eğimli, organik çatlayan topraklar. Sorunlu toprakların tarımsal üretimi sınırlayan özellikleri, kullanılabilme olanakları. Tuzlu ve sodik toprakları oluşumları. Sulama ile gelen tuzluluk, su dengesi- yıkama fraksiyonu. Tuzlu ve sodik toprakların ıslahı. Asidik topraklarda kireç gereksiniminin bulunması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bazı topraklarda sorun da olsa bu toprakların yine de bir değer taşıdığını kavrar
2) Sorunlu toprakların ıslah edilme yolları hakkında detaylı bilgiye sahip olur
3) Toprakların sadece bir tarımsal üretim ortamı değil, ekosistemin ayrılmaz bir parçası olduğu bilincini pekiştirir
4) Sorunlu toprakların olanaklı ise belli düzeyde ıslah edilerek kültüre alınması, değilse doğal bir kaynak olarak gelecek nesiller için korunması gerektiği bilincine varır
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sorunlu toprakların genel tanımı- üretimi kısıtlayıcı özellikleri ve yeryüzündeki dağılımları ön okuma Anlatım
2 Sorunlu toprakların oluşum nedenleri bakımından sınıflandırılmaları ön okuma Anlatım
3 Vertisoller, kireçli topraklar, asit, organik topraklar bunlarla üretim yapma yolları. (Histosol), çatlayan (Vertisol) ön okuma Anlatım
4 Organik topraklar, eğimli topraklar ve bunlarla üretim yapma yolları. ön okuma Anlatım
5 Tuzlu, sodik, tuzlu-sodik ve asit toprakların tanıtımı. ön okuma Anlatım
6 Tuzluluk ölçütleri ve sınıfları. Toprak tuzluluğunun bitkiler üzerindeki etkileri ön okuma Anlatım
7 Kültür bitkilerinin toprak tuzluluğuna toleransları, EC ile verim ilişkileri. ön okuma Anlatım
8 Ara Sınav Genel çalışma Yazılı Sınav
9 Su dengesi - sulama suyu gereksinimi. ön okuma Anlatım
10 Toprak profilinde sulama ile tuzluluğun gelişmesi. ön okuma Anlatım
11 Tuzlu toprakların yıkanması, yıkama suyu gereksinimi. ön okuma Anlatım
12 Sodiklik ölçütleri, sınıfları ve sodikliğin oluşması. ön okuma Anlatım
13 Sodikliğin ıslah yöntemleri, ıslah maddeleri. ön okuma Anlatım
14 Jips ya da eşdeğeri gereksiniminin hesaplanması. ön okuma Anlatım
15 Asit toprakların kireç gereksinimlerinin değişik tampon yöntemleriyle belirlenmesi ön okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar