DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye Toprakları BBT   462 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Suat ŞENOL
Dersi Verenler
Prof. Dr.SUAT ŞENOL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkiye Topraklarının oluştuğu doğal ortam özellikleri, sınıflaması, önemli özellikleri ve ülke içerisindeki bulundukları yerleri hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin İçeriği
Türkiyenin toprak oluşum faktörleri (Jeolojisi, jeomorfolojisi, iklimi, bitki örtüsü), Türkiye deki Entisoller, Vertisoller, İnceptisoller, Mollisoller, Aridisoller, Alfisoller, Ultisoller, Spodosoller, Histosoller, Türkiye topraklarının önemli sınırlayıcı faktörleri ve potansiyeli.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiye nin toprak özellikleri üzerinde doğrudan etkisis olan doğal ortam faktörleri bilgisi.
2) Türkiye topraklarının taksonomik sınıfları.
3) Türkiye de yayılım alanına sahip toprak ordolarının her birinin genel özellikleri, yayılım alanları.
4) Türkiye topraklarının kullanım potansiyelleri sahip olduğu tarımda kullanımını engelleyen özürleri
5) Kaynak araştırması yapma, sunu hazırlamak ve sunmak
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı, özetle işlenecek konuların tanıtımı, ödev için konuların paylaşımı Anlatım Anlatım
Grup Çalışması
2 Türkiyenin doğal ortam özellikleri (Jeolojisi-Jeomorfolojisi) Grup çalışması
3 Türkiyenin doğal ortam özellikleri (İklim ve Bitki örtüsü) Grup çalışması
4 Toprak Sınıoflaması Grup çalışması
5 Entisolller Grup çalışması
6 Vertisoller Grup çalışması
7 Inceptisoller Grup çalışması
8 Ara Sınav Grup çalışması
9 Alfisoller Grup çalışması
10 Mollisoller Grup çalışması
11 Spodosoller Grup çalışması
12 Ultisoller Grup çalışması
13 Histosol ve Andisoller Grup çalışması
14 Türkiye topraklarının potansiyeli ve kullanım sorunları Grup çalışması
15 Ara sınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar