DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hidroloji TYS   355 5 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fatih TOPALOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.FATİH TOPALOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hidrolojik ve meteorolojik verilerin toplanması, özetlenmesi, analizi, yorumlanması ve karara varılmasını öğretmek ve öğrencileri çalışma sonuçlarının yorumlarını bu esasa göre yapabilir duruma getirmek.
Dersin İçeriği
Hidrolojik çevrim; hidrometeorolojik veriler; buharlaşma, terleme, yağış; yüzey akışlar ve analizi; infiltrasyon; yer altı suları; yüzeysel akış; hidrograf analizleri; yağıştan yüzey akışın sezinlenmesi; rezervuar ve akış ötelenmesi; hidrolojide olasılık ve istatistik yaklaşımlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin sonunda öğrenci temel hidrolojik kavramları ve hidrolojik döngünün temel öğelerini ayırt eder ve sentezlemeyi öğrenir.
2) Bu dersin sonunda öğrenci üzerinde çalışılan konu ile ilgili sayısal verilerin gözlem veya deneme yoluyla doğru olarak toplanması, özetlenmesi, konuyu tanıtacak hale getirmeyi öğrenir
3) Bilinen faktörlere göre veri analizi, başka verilerle ilişkilerinin saptanması ile sonuçların yorumlanması ve genelleştirilmesi için yapılan bütün işlemleri yapabilme yetisi kazanır.
4) Okuduğu bilimsel makalelerin sonuçlarını hidrolojik olarak yorumlamayı öğrenir
5) Verileri grafiksel ve çizelgeler halinde özetleyebilir; yeniden yapılandırarak yeni bilgiler elde edebilir; öğrendiği yöntemleri diğer alanlara uygulayarak alacağı kararları kritik etmeyi öğrenir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hidrolojinin tanımı, önemi, dalları ve tarihçesi. Hidrolojik çevrim ve sayısal değeri 1-13. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
2 Meteorolojik veriler 14-22. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Buharlaşma ve terleme 23-63. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Yağış oluşumu, çeşitleri, ölçülmesi; yağış kayıtlarının yorumu ve analizi, çift kütle çözümlemesi, alansal yağış, thiessen ve izohiyet yön 64-88. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Yağış kayıtlarının yorumu ve analizi, şiddet-süre-tekerrür eğrisinin geliştirilmesi, derinlik-alan-süre ilişkileri 89-114. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 Kar, özellikleri, erime miktarı 115-124. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 İnfiltrasyon, etki eden etmenler, ölçümü, Horton f eğrisi yöntemi 125-150. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları kaynak kitaptan ve verilen sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Yazılı Sınav
9 Yer altı suyu oluşumu, akifer çeşitleri, yer altı suyuna ait tanımlar, kuyu hidroliği 151-182. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Yüzeysel akış, debi-seviye-hız ölçümleri, anahtar eğrisi, debi gidiş çizgisi, debi süreklilik çizgisi, su toplama havzası özellikleri, Türkiye de akış 183-227. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Hidrograf analizi, çeşitleri, elemanları; birim hidrograf ve çözümlemesi 228-246. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
12 Bileşik hidrograf, S hidrografı ve çözümlemesi 247-253. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Sentetik birim hidrograflar 254-270. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Yağıştan yüzey akışın sezinlenmesi (SCS yöntemi), pik yüzey akış sezinlemesi (Rasyonel ve McMath yöntemi) 271-293. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Hidrolojide olasılık ve istatistik yaklaşım 313-350. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları kaynak kitaptan ve verilen sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar