DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnsan İlişkileri ve İletişim ZMS   440 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Fatma BÜYÜKKATRAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.FİLİZ YURTAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsan ilişkileri ve iletişim konuları hakkında kuramsal bilgi sahibi olabilme, olumlu ve etkili insan ilişkileri kurma ve sürdürmeye katkı sağlayıcı etkili iletişim becerilerini kazanabilme.
Dersin İçeriği
İnsanlar arası iletişim (Evde, okulda, alışverişte, iş yerlerinde...), etkin konuşma ve dinlemede kullanılan yöntem ve teknikler, beden dili; hak ve sorumluluklar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsan ilişkileri ve iletişimle ilgili kuramsal bilgileri kazanır.
2) Etkin konuşma ve dinleme yöntemleri kullanır.
3) Hak ve sorumlulukları örneklendirir.
4) Beden dilinin kullanılması ile ilgili bilgileri uygular.
5) Olumlu insan ilişkileri kurma türlerini tartışır.
6) İletişimin önemini değerlendirir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders içeriğinin tanıtımı ve kaynaklar. okuma Anlatım
2 İletişim ve öğeleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
3 Ailede iletişim gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
4 Ailede iletişim gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
5 Okulda iletişim gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
6 Okulda iletişim gözlem
7 Arasınav sınava hazırlık Ödev
8 Alışverişte iletişim okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
9 Alışverişte iletişim gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
10 Etkin konuşma okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
11 Etkin konuşma ile ilgili örnekler okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
12 Etkin dinleme okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
13 Beden dili ve kullanılması okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
14 Hak ve sorumluluklar okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
15 Final sınava hazırlık Yazılı Sınav
16-17 Final sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar