DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Botanik BBT   123 1 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Halil ÇAKAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.HALİL ÇAKAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dünyanın biyosfer kısmında yer alan canlılar alemi içerisinde bitkileri tanıtmak. Bu bitkilerin iç ve dış yapılarını ve özelliklerini ortaya koymak. Aynı şekilde bitki organlarının yapı ve özelliklerini belirtmek. Canlılar alemi içerisinde sistematik açıdan bitkilerin kategorisini çizmek ve özellikle peyzaj mimarlığı bölümünde kullanılan veya kullanılabilecek bitkilerin kategori ve taksonlarını açıklamak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında düşünülen insan faaliyetlerin çevreye olası etkilerinin ortaya çıkmadan önce çevresel riskin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için gerekli bilgi alt yapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Risk değerlendirme uygulama, yönetim ve geliştirme kavramları ile ilgili öğrencilere gerekli kazanımların saglanması. Ulusal ve uluslararası sözleşmeler, doğa koruma alanında etkin olan gönüllü kuruluşların tanıtılması da bu dersin amacları içinde yer almaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında sahip olduğu ilgileri kullanır.
2) Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun botaniksel yöntemler ve modelleme tekniklerini uygular.
3) Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
4) Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyisavunur
5) Sahip olduğu botanik bilgisi ile ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
6) toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında uygular.
7) Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
8) Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarını tasarlar
9) Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
X
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Botanik Biliminin sınıflandırılması Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Sitoloji-Hücre bilimi Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Hücre organelleri Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Tartışma
Gösteri
4 Hücre bölünmesi-mitoz, amitoz, mayoz Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 Histoloji-Doku bilimi Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Dokuların sınıflandırılması Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Meristem dokular Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
9 vize sınavı genel tekrar Yazılı Sınav
10 Organografi-Organ bilimi. Büyüme organları (Vejetatif organlar); Kök, Gövde, yaprak Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Üreme Organları (generatif organlar): Çiçek, meyva, tohum Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Çiçeklede tozlaşma ve döllenme Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 Meyve oluşumu ve meyve tipleri Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 Bitkilerde üreme, Eşeyli ve Eşeysiz Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 Bitki Sistematiği Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar