DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Tarihi ve Deontolojisi * ZMS   451 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.İBRAHİM ORTAŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarım devrimini sağlayan koşullar, tarımın uygarlık tarihi içindeki yeri ve önemi, tarımın bugünü ve geleceği hakkında asgari bilgileri vermek, Ziraat Mühendisliğinin özlük hakları, Ziraat mühendisliği ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında farkındalık yaratmak, mesleğin yürütülmesinde toplumsal sorumluluk, mesleki dayanışma ve meslek etiği bilinci kazandırmak
Dersin İçeriği
Tarım Tarihinin tanımı ve kapsamı; Tarım öncesi topluluklarda avcılık, toplayıcılık; Tarım Devrimi; Mezopotamya, Mısır ve Anadolu da tarım; Sanayi devrimi ve tarıma etkileri; Cumhuriyet Döneminde tarım; Ziraat Mühendisliğinin tanımı ve kapsamı; Türkiye de Ziraat Mühendisliği hakkındaki mevzuat; Ziraat mühendislerinin mesleki örgütleri; TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, amaç ve işlevleri; Tarımsal Etik Kavramı ve Teorileri; Güncel tarımsal etik sorunları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
X
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarım Tarihinin tanımı ve kapsamı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
2 Tarım öncesi topluluklarda avcılık, toplayıcılık Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
3 Tarım Devrimini doğuran koşullar Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
4 Tarım Devrimi (Neolitik devrim) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
5 Mezopotamya, Mısır ve Anadolu da tarım Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
6 Sanayi devrimi ve tarıma etkileri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
7 Osmanlılar döneminde tarım ve toprak işleme rejimi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
9 Ara sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
10 Ziraat Mühendisliğinin tanımı ve kapsamı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
11 Tarımda Bilimsel Araştırma Etiği Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
12 Ziraat mühendislerinin mesleki örgütleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
13 Sürdürülebilir Tarım Ve Girdi Kullanımının Yaratacağı Etkiler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
14 Tarımsal Etik Kavramı ve Teorileri; Güncel tarımsal etik sorunları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
15 Genel Tekrar Tüm ders notları ve kaynaklar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm ders notları ve kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar