DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Besleme BBT   387 5 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Bülent TORUN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA BÜLENT TORUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki besin elementlerinin bitkisel üretimde, ürün kalitesinde, çevre kirliliğinde rolünü göstermek. Bitkinin beslenmesini etkileyen toprak ve çevre faktörlerini bilmek
Dersin İçeriği
Bitki besin elementlerin kaynakları, bitki besin elementlerin toprakta bulunma formları, bitki besin elementlerin kök bölgesine taşınma ve bitkilerce alınma mekanizmaları, bitki besin elementlerin bitki içindeki hareketliliği, dağılımı ve noksanlık belirtilerinin tanımlanması. Bitki besin elementlerin bitkinin fizyolojik ve morfolojik özellikleri üzerine olan etkisi. Bitki besin elementlerin bitkinin veriminde, kalitesinde ve hastalıklara karşı dayanıklılıktaki rollerinin açıklanması. Mineral beslenme bozukluklarına karşı alınabilecek önlemler ve bitkilerin bu mineral beslenme bozukluklarına karşı geliştirmiş oldukları adaptasyon mekanizmaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitkisel üretimde verim ile ilgili besin elementlerinin rollerini ve beslenme sorunlarının çözüm yollarını ve uygulamalarını bilir.
2) Bitkisel üretimde kalite ile ilgili besin elementlerinin rollerini ve beslenme sorunlarının çözüm yollarını ve uygulamalarını bilir.
3) Bitkisel üretimde çevre ile ilgili besin elementlerinin rollerini ve beslenme sorunlarının çözüm yollarını ve uygulamalarını bilir.
4) Bazı bitki türlerinin beslenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olur.
5) Bitki yetiştirme ortamları hakkında genel bilgi kazanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
X
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki beslenmeye giriş Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Sözlü Sınav
2 İyon alımını etkileyen temel faktörler Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Sözlü Sınav
3 Bitki Besin element kavramı ve sınıflandırılmaları Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Sözlü Sınav
4 Bitki Besin elementlerinin toprakta bulunuş formları Ders notları ve kaynak kitaplar
5 Bitki besin elementlerinin bitki kök bölgesine taşınması Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
6 Bitki besin elementlerin bitkilerce alımını etkileyen faktörler Ders notları ve kaynak kitaplar
7 Bitki besin elementlerin bitkideki hareketlilikleri ve dağılımı Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Ödev
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaplar
9 Bitkilerde azot beslenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Ödev
10 Bitkilerde fosfor ve potasyum beslenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar
11 Ara Sınav Sınav sorusu hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
12 Bitkilerde kalsiyum beslenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Sözlü Sınav
13 Bitkilerde Mg ve S beslenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Ödev
14 Bitkilerde Fe ve Zn beslenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Ödev
15 Bitkilerde Mn, Cu, B, Mo beslenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar