DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Verimliliği BBT   391 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hayriye İBRİKÇİ
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAYRİYE İBRİKÇİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toprak verimliliğini bitkisel üretim ve sürdürülebilir tarım açısından öğrenmek, verimliliği etkileyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik toprak özelliklerini incelemek ve verimlilik ile ilişkilendirmek, toprak vermliliğini arttıcı faktörleri değerlendirmek ve çiftçi düzeyinde uygulama yollarını araştırmaktır.
Dersin İçeriği
Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini ayrı ayrı detaylı olarak kapsar; bu özellikleri toprak verimliliği açısından değerlendirir; aynı zamanda toprak verimliliği konularını çevre açısından inceler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toprak verimliliğini ve sürdürülebilirliğini tarımsal açıdan öğretir
2) Temel toprak verimliliğini toprak-bitki ilişkileri açısından inceler
3) Gübreleme açısından toprak verimliliği ile ilgili toprak özelliklerini öğretir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
X
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toprak verimliliğini tanımlamak ve bitkisel üretim ve sürdürülebilirlik açısından önemini tartışmak. Verimliliği etkileyen toprak, bitki ve iklim faktörleri tartışmak
2 Verimliliği etkileyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri tartışmak. Toprak tekstürünü ve özellikle kil yapısını verimlilik açısından değerlendirmek Ön çalışma Anlatım
3 Katyon değişim kapasitesi, anyon değişim kapasitesi ve baz doygunluğunu toprak verimliliği açısından değerlendirmek Ön çalışma Anlatım
4 Toprak asitliği ve alkaliliği, toprak pHsını verimlilik açısından değerlendirmek, topraktaki makro ve microelement çözünürlüklerini pH ile ilişkilendirmek Ön çalışma Anlatım
5 Toprak verimliliği açısından organik maddenin incelenmesi, dönüşüm mekanizmalarının öğrenilmesi. Ön çalışma Anlatım
6 Toprak çözeltisi, toprak nemi, bitki besin elementi çözünürlükleri, intensite ve kantite faktörlerinin toprak verimliliği açısından değerlendirilmesi, Ön çalışma Anlatım
7 Bitki besin elementlerinin toprakta taşınma mekanizmaları Ön çalışma Anlatım
8 Ara Sınav Ön çalışma Anlatım
9 Toprakta fosfor döngüsü Ön çalışma Anlatım
10 Fosfor dinamikleri Ön çalışma Yazılı Sınav
11 Toprakta potasyum, magnezyum ve kalsiyum döngüsü Ön çalışma Anlatım
12 Toprakta mikroelementler ve yarayışlılıkları Ön çalışma Anlatım
13 Ödev konularının tartışılması Tartışma Tartışma
14 Verimlilik ve gübre ilişkileri Ön çalışma Anlatım
15 Çevre kiriliği ve toprak verimliliğinin korunması Ön çalışma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel bakış Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar