DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak - Tarım ve Çevre İlişkileri BBT   395 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayfer ALKAN TORUN
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYFER ALKAN TORUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çevreyi kirleten unsurlar, kaynakları ve bunların insan ve hayvan sağlığı ile bitkiler üzerindeki olumsuz etkilerinin öğretilmesi, tarımın çevre kirlenmesine olan etkilerini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Çevre ve kirlenme kavramları, çevreye ilişkin standartlar, çevresel sorunların nedenleri, çevreyi kirleten organik ve inorganik unsurlar, hava kirlenmesinin insan, hayvan ve bitkilere etkileri, su kirlenmesi ve bunun etkileri, toprak kirlenmesi ve buna karşı alınabilecek önlemler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çevreyi kirleten unsurlar ve bunlarla ilgili parametreleri öğretir
2) Çevre kirlenmesinin tarım üzerindeki olumsuz etkilerini öğretir
3) Tarımın çevre üzerindeki olumsuz etkilerini öğretir
4) Çevre kirlenmesine karşı alınabilecek önlemleri öğretir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çevre ve kirlenme kavramları Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Çevresel sorunların nedenleri, çevre etki değerlendirilmesi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Zararlı maddeler ve bunların etkileri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Doz-etki ilişkileri, riziko ve toksisite Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Çevre standartları Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Ağır metaller ve çevredeki etkileri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
7 Zararlı organik maddeler ve etkileri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Test ve monitör organizmaları olarak yüksek bitkiler Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaplar Yazılı Sınav
11 Akümülasyon indikatörü olarak bitkiler Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
12 Zararların önlenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
13 Toprak kirlenmesi ve önlenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
14 Su kirlenmesi ve zararlı etkileri ve Hava kirlenmesi, zararlı etkileri ve önlenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
15 Hava kirlenmesinin arazide simptomlarla belirlenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar