DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Doğal Kaynak ve Çevre Ek. BBT   397 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Haydar ŞENGÜL
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAYDAR ŞENGÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekonomik faaliyetler-çevre karşılıklı etkileşimini, bugünkü ve gelecek kuşakların toplumsal refahı açısından kavramalarını sağlamak, doğal kaynaklar ve çevrenin kullanımı, geliştirilmesi ve korunması ile ilgili ekonomik analiz araçlarını ve politikalarını tanıtmak, güncel çevre sorunlarını ekonomik yaklaşımla algılayıp yorumlama yetisi kazandırmak
Dersin İçeriği
Doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi; tanımı, kapsamı temel kavramlar ve sorunlar, Doğal kaynaklar ve çevre mallarının özellikleri, piyasası, dışsallıklar ve piyasa aksaklıkları, dışsallıklara çözüm yolları, Petrol ve maden işletmeciliğinde ekonomik prensipler, Yenilenebilir biyolojik kaynaklar, Tarım ve çevre etkileşimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çevre ve doğal kaynaklarla ilgili sorunları disiplinler arası, bütüncül ve kuşaklar arası yaklaşımla ele alır.
2) Ekonomik faaliyetler, özellikle tarımsal faaliyetler ve kalkınma üzerinde çevre ve doğal kaynakların sınırlayıcı rolünün farkındadır.
3) Çevre ve doğal kaynakların kullanımı, geliştirilmesi ve korunması konusunda başlıca ekonomik analiz ve politika araçlarını kullanabilir
4) Karar süreçlerinde çevreye saygı ve sürdürülebilirlik ilkelerinin gözetilmesi gerektiği anlayışına sahiptir
5) Tarım-Çevre karşılıklı etkileşimini bilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi; tanımı, kapsamı temel kavramlar ve sorunlar Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Ödev
2 Doğal kaynaklar ve çevre mallarının özellikleri, piyasası, dışsallıklar ve piyasa aksaklıkları, dışsallıklara çözüm yolları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
3 Doğal kaynaklar ve çevre mallarının değerleme sorunu ve değerleme yöntemleri. Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
4 Doğal kaynakların özellikleri, sınıflandırılması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
5 Petrol ve maden işletmeciliğinde ekonomik prensipler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Ödev
6 Yenilenebilir bir kıt kaynak olarak su, su dağıtım sorunları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
7 Yenilenebilir biyolojik kaynaklar. Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav
9 Orman ve su ürünleri işletmeciliğinde ekonomik prensipler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Ödev
10 Yenilenebilir biyolojik kaynakların biyolojik ve zaman boyutu Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
11 Doğal kaynaklar kullanımı çevre ilişkileri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
12 Çevre kirliliği, kirliliği önlemede yararlanılan başlıca politika araçları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Ödev
13 Doğal kaynaklar potansiyeli ve ekonomik gelişme Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Ödev
14 Tarım ve çevre etkileşimi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Ödev
15 Genel Tekrar Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar