DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Kimyası BBT   396 6 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Selim EKER
Dersi Verenler
Prof. Dr.SELİM EKER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere toprakların temel kimyasal bileşenleri ve özelliklerini tanıtmak ve bu özelliklerle toprak verimliliği - özellikle besin elementleri arasındaki ilişkileri kimyasal bir perspektif içerisinde kavramasını sağlayacak bilgileri vermektir.
Dersin İçeriği
Yerkabuğunun element bileşimi, birincil ve ikincil mineraller, toprak oluşturan faktörler- pedojenik rejimler. Toprak oluşturan tepkimeler, karbonat dengesi-kalsit içeren sistemler. İyon değişimi, katyon değişim kapasitesi, iyon dağılımı, baz doygunluğu. Azot, fosfor, potasyum ve mikroelement dengeleri. Toprak organik maddesi- hümik ve fülvik fraksiyonlar. Toprak kolloidlerinin yapıları, yüzey özellikleri ve besin elementi adsorpsiyonundaki işlevleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi alan öğrenciler toprakları kimyasal özelliklerini bilir
2) 'Toprak oluşumu' kavramını pekiştirir
3) onların tarımsal üretimde daha etkin kullanılmalarını sağlayacak eylemleri planlar ve uygular
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yerkabuğunun kimyasal bileşimi, kayaçlar, birincil ve ikincil mineraller ön okuma Anlatım
Sözlü Sınav
2 Toprak oluşturan faktörler (kimyasal etkiler) ön okuma Anlatım
3 Pedojenik rejimler (kimyasal etkiler) ön okuma Anlatım
4 Toprak oluşturan kimyasal tepkimeler ön okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
5 Karbonat dengesi, kalsit içeren sistemler ön okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
6 Toprağın katı, sıvı ve gaz fazları arasındaki madde transferi, entansite ve kapasite ilişkileri. Mineral çözünürlük dengesi - toprak çözeltisinde besin elementi konsantrasyonları ön okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
7 Mineral çözünürlük dengesi (devam) ön okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Genel çalıma Yazılı Sınav
9 Toprak kolloidleri - kil mineralleri - yüzey özellikleri ön okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
10 Elektrik çift tabaka, iyon değişimi ön okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
11 Katyon değişim kapasitesi, iyon dağılımı, baz doygunluğu ön okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
12 Potasyum dengesi- kil mineralleri, potasyum fiksasyonu ön okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
13 Topraklarda azot dengesi: azotun oksidasyon sayıları, mineralizasyon-amonifikasyon, nitrifikasyon, ön okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
14 Topraklarda azot dengesi (devam): assimilatif ve dissimlatif nitrat indirgenmesi (denitrifikasyon), nitrat yıkanması, immobilizasyon. ön okuma Anlatım
15 Toprak organik maddesi: karbonun oksidasyon sayıları. Organik maddenin parçalanması, humus sentezi, hümik ve fülvik fraksiyonlar ön okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel çalıma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar