DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Mineralojisi ve Mikromorfolojisi BBT   398 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yalçın GÜLÜT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiKEMAL YALÇIN GÜLÜT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yerkabuğunu oluşturan kristal yapıdaki materyalleri (mineralleri) incelemek.
Dersin İçeriği
Mineralojinin ve minerallerin tanımı, Minerallerin fiziksel, kimyasal ve optik özelliklerinin tanımı, Minerallerin belirlenme yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mineralleri ve onların tanımlayıcı özelliklerini bilir.
2) Yerkabuğunu oluşturan kristal yapıdaki materyalleri (mineralleri) incelemek.
3) Minerallerin belirlenme yöntemlerini bilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
X
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mineralojiye Giriş Ders Notu ve Referans Kitaplar Anlatım
Grup Çalışması
2 Minerallerin Genel Fiziksel Özellikleri I Ders Notu ve Referans Kitaplar Anlatım
Grup Çalışması
3 Minerallerin Genel Fiziksel Özellikleri II Ders Notu ve Referans Kitaplar Anlatım
Grup Çalışması
4 Minerallerin Kristal Şekilleri I Ders Notu ve Referans Kitaplar Anlatım
Grup Çalışması
5 Minerallerin Kristal Şekilleri II Ders Notu ve Referans Kitaplar Anlatım
Grup Çalışması
6 Minerallerin Optik Özellikleri I Ders Notu ve Referans Kitaplar Anlatım
Grup Çalışması
7 Minerallerin Optik Özellikleri II Ders Notu ve Referans Kitaplar Anlatım
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Sınav Yazılı Sınav
9 Minerallerin Adlandırılması ve Sınıflandırılması Ders Notu ve Referans Kitaplar Anlatım
Grup Çalışması
10 Minerallerin Kimyasal Özellikleri I Ders Notu ve Referans Kitaplar Anlatım
Grup Çalışması
11 Minerallerin Kimyasal Özellikleri II Ders Notu ve Referans Kitaplar Anlatım
Grup Çalışması
12 Demir/Alüminyum Oksit ve Hidroksitler Ders Notu ve Referans Kitaplar Anlatım
Grup Çalışması
13 Silisyum Oksit ve Hidroksitleri Ders Notu ve Referans Kitaplar Anlatım
Grup Çalışması
14 Kil Mineralleri I Ders Notu ve Referans Kitaplar Anlatım
Grup Çalışması
15 Kil Mineralleri II Ders Notu ve Referans Kitaplar Anlatım
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar