DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma ve Deneme Metodları ZMT   310 6 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Veyis TANSI
Dersi Verenler
Prof. Dr.TACETTİN YAĞBASANLAR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.VEYİS TANSI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders istatistik yöntemlerin prensiplerini ve deneme desenlerinin esalarını kavrar
Dersin İçeriği
Bu ders ziraat öğrencileri için istatistik kavramları ve metodları anlamak ve tarla bitkileri araştırma düzeyinde yürütmek için temel niteliktedir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) bu ders ziraat öğrencileri için istatistik kavramları ve metodları anlamak ve tarla bitkileri araştırma düzeyinde yürütmek için temel niteliktedir.
2) bu ders istatistik yöntemlerin prensiplerini ve deneme desenlerinin esalarının anlamaya yardımcı olacaktır
3) bu ders istatistik yöntemlerin prensiplerini ve deneme desenlerinin esalarının anlamaya yardımcı olacaktır
4) denemelein tertibi
5) temel deneme desenleri
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Tanıtımı Ders İçeriğinin Tartışılması Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
2 Araştırmanın Gerekliliği ve Verim Öğeleri Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
3 Deneme Tekniğinin Konuları, Tarla Denemelerinde Amaçlar Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
4 Deneme Tekniğinin Önemi ve Tarihçesi Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
5 Deneme Çeşitleri Parsel Ölçüleri, Şekil ve Konumları Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
6 İstatistik Değerlendirme Gereği, Temel Prensipler Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
7 Araştırmadaki ve Denemedeki Adımlar Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav sınav Anlatım
Yazılı Sınav
9 Tarla bitkilerinde hasat sonrası üründen numune alma ve etiketleme özelliklerinin standardizasyonu Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Yazılı Sınav
10 Tek faktörlü deneme desenleri Tesadüf parselleri deneme deseni Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
11 Tesadüf blokları ve latin karesi deneme desenleri Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
12 uygulamalar arası önemlilik testleri EGF ve DUNCAN Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
13 Çok fakörlü deneme desenleri Basit faktöriyel analiz Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
14 Bölünmüş parseller deneme deseni Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
15 Basit regresyon ve korelasyon analizleri Ders notu ve diğer kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar