DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Bitki Su İlişkileri ZMT   312 6 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Alkhan SARIYEV
Dersi Verenler
Prof.ALKHAN SARIYEV1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel toprak fiziksel özelleiklerinin belirlenmesi, Toprak bünyesi ve Yapısı, Gözenklilik, Toprak suyu ve Toprak sıcaklığı, Havalanma konularının fiziksel verimlilik üzerinde etkilerini bilmektir.
Dersin İçeriği
Çevre faktörü olarak toprak; Toprak bünyesi ve yapısı; Toprak ve bitki su içeriği ve çeşitleri; Toprak ve bitkilerin su potansiyelleri, yarayışlılığı ve toprak su karakteristik eğrisi; Bitkilerin su gereksinmesi; Toprak suyu-bitki ilişkileri çerçevesinde suyun bitkiler tarafından alınması mekanizmaları; Bitkilerde suyun hareketi, hücre içindeki su, suyun bitki dokularında iletimi; Toprak-Bitki-Atmosfer bileşik sisteminde suyun hareketi; Transpirasyon modelelri, fotosentez-transpirasyon ilişkileri; Bitki-çevre ve asimilasyon-çevre ilişkileri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toprak suyu çeşitleri, toprak suyunun ölçümü konularını sunar
2) Bitkilere yararlı su, toprak suyunun dinamiği ve toprak su karakteristiklerini anlatır
3) Toprakta su bütçesi, transpirasyon ve evopotranspirasyon, su ekonomisi üzerinde etkili süreçler gibi kavramları sunar
4) Toprak suyu-bitki ilişkileri çerçevesinde suyun bitkiler tarafından alınması mekanizmaları ile ilgili bilgiler sunar
5) Bitkiler tarafından su absorpsiyonunu etkileyen faktörleri ve bitki su stresi, ozmotik potansiyel, stoma direnci gibi kavramları anlatılır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
X
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çevre Faktörü olarak Toprak Temel Toprak Bilgisi olmalı Anlatım
2 Toprak Bünyesi ve Yapısı Temel Toprak Bilgisi olmalı Anlatım
3 Toprak su içeriği; Kütle esasına göre ölçüm; Hacim esasına göre su içeriği; Eşdeğer su derinliği; Doygunluk derecesi; Toprak su içeriğine ilişkin dönüşüm formülleri. Temel Toprak Bilgisi olmalı Anlatım
4 Bitkilerin su içeriği ve su potansiyelleri Temel Toprak Bilgisi olmalı Anlatım
5 Toprak suyu enerjisi ve ölçümü; Kapilerite; Toprak suyu potansiyeli/enerjisi ölçüm birimleri Temel Toprak Bilgisi olmalı Anlatım
6 Toprak Suyunun Karakteristik Eğrisi Temel Toprak Bilgisi olmalı Anlatım
7 Toprak suyu matriks yükünün ölçümü, tansiyometreler; Toprak suyu karakteristik eğrisi; Suyun toprakta tutulması; Bitkiye yararlı su. Temel Toprak Bilgisi olmalı Anlatım
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Bitki su içeriğinin çeşitleri Temel Toprak Bilgisi olmalı Anlatım
10 Bitkilerin su gereksinimi, bitkilerin su stresi (açığı), bitkilerde su potansiyellerinin dinamiği Temel Toprak Bilgisi olmalı Anlatım
11 Toprak-Bitki-Atmosfer bileşik sisteminde suyun hareketi Temel Toprak Bilgisi olmalı Anlatım
12 Transpirasyon ve Evoportanspirasyon modelleri Temel Toprak Bilgisi olmalı Anlatım
13 Bitki-Çevre İlişkileri Temel Toprak Bilgisi olmalı Anlatım
14 Bitki Gelişimini etkileyen diğer fiziksel çevre faktörleri Temel Toprak Bilgisi olmalı Anlatım
15 Bitki-Çevre ilişkileri çerçevesinde fotosentez-transpirasyon ve verim nem ilişkileri Temel Toprak Bilgisi olmalı Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sorular ve Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar