DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitkilerde Beslenme Fizyolojisi BBT   407 7 1 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Selim EKER
Dersi Verenler
Prof. Dr.SELİM EKER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerin beslenmesinde meydana gelen fizyolojik olayların işleyiş mekanizmalarını temel kavram ve prensipler çerçevesinde ortaya koymak; bu çerçevede kök sistemlerini, toprağın özelliklerini, suyun alımı ve taşınımını, bitki besin maddelerinin işlevlerini- hareket kuramlarını, beslenme ile çevresel faktörler arasındaki ilişkileri öğretmek.
Dersin İçeriği
Bitki hücre ve organlarında meydana gelen fiziko-kimyasal değişimler incelenir. Bu kapsamda; bazı temel kavramlar (hücre organelleri, proteinler vs), bitki besin elementleri, besin elementlerinin alınmasını etkileyen faktörler ve belirleme yöntemleri, beslenme ortamı olarak toprak ve önemli özellikleri, kök sistemleri, suyun yapısı ve özellikleri, suyun absorbsiyonu ve taşınımı, bitkilerin su dengesi, besin maddelerinin kökte ve hücre membranlarında taşınımı, organik maddelerin üretilmesi, taşınması ve enerji elde edilmesi, beslenme ve ürün oluşumu, beslenme-kalite ilişkisi, hormonların beslenmedeki işlevleri ve biyotik ve abiyotik stres etmenleri-beslenme ilişkisi konuları anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Beslenmeyle ilgili fizyolojik olayların mekanizmalarını açıklamak için gerekli temel kavram ve prensipleri bilir
2) Su ve mineral maddelerin beslenme ve ürün oluşumu üzerindeki etkilerini açıklar
3) Toprak-bitki-su ilişkilerini fizyolojik temel üzerinde açıklar
4) Büyüme, gelişme ve ürün oluşumunda gelişim faktörlerinin etkilerini ayırt eder
5) Bitki beslemenin ürün kalitesine olan etkilerini tahmin eder
6) Bitkide besin dağılımını açıklar, ürün miktarını tahmin eder, gübreleme programını kritize eder
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Beslenme fizyolojisine giriş, temel kavramlar (hücre organelleri) ön okuma Anlatım
2 Temel kavramlar (proteinler, karbonhidratlar, yağlar ön okuma Anlatım
3 Bitki besin maddeleri (makro ve mikro elementler) ön okuma Anlatım
4 Beslenme ortamı olarak toprak ve önemli özellikleri ön okuma Anlatım
Tartışma
5 Metabolizmada bitki besin maddelerinin fonksiyonları, bitkinin mineral madde içeriği ön okuma Anlatım
6 Suyun yapısı ve özellikleri, bitkinin su bütçesi ön okuma Anlatım
7 Bitki besin maddelerinin alınabilirliğini belirleme yöntemler ön okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Genel çalışma Yazılı Sınav
9 Madde alımı ve taşınımı ön okuma Anlatım
10 Organik maddelerin üretimi, taşınması ve enerji eldesi ön okuma Anlatım
11 Büyüme, gelişme ve ürün oluşumu ön okuma Anlatım
12 Gelişim faktörleri; besin maddelerinin bitkilerce kaldırılması-gübreleme ön okuma Anlatım
13 Beslenme-kalite ilişkisi (karbonhidratlar, proteinler, vitaminler) ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
14 Hormonların beslenmedeki işlevleri ön okuma Anlatım
15 Biyotik ve abiyotik stres etmenleri-beslenme ilişkileri ön okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar