DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sebze ve Süs Bitkileri Zararlıları BKP   409 7 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Cengiz KAZAK
Dersi Verenler
Prof. Dr.CENGİZ KAZAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Günümüz sebze ve süs bitkileri yetiştiriciliğinde önemli problemlerden biri de zararlılardan kaynaklan problemlerdir. Ürün kaybına neden olan etmenler karşı başarılı bir mücadele yapabilmek için bunların tanınmaları, yayılışları, ekolojik istekleri, biyolojileri, davranışları, bitkinin neresinde ne tür zarar oluşturdukları ve doğal düşmanlarının bilinmesinde zorunluluk vardır. Bu derste de değişik sebze gruplarında ve süs bitkilerinde önemli kayıplara yol açan zararlılara karşı temel bilgilerin kazandırılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Değişik sebze guplarında ve süs bitkileri yetiştiriciliğinde (domates zararlıları, hıyar zararlıları, kavun-karpuz zararlıları, soğan-sarımsak zararlıları, maydanoz-nane zararlıları ve patates zararlıları vb..) yapılan alanlarındaki zararlıların tanınması, biyolojisi, ekolojisi ve mücadelesi resim ve figürlerle destekli power point sunusu olarak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sebze ve süs bitkileri zararlılarını ayırt eder.
2) Sebze ve süs bitkileri zararlılarının biyolojilerini kavrar.
3) Sebze ve süs bitkileri zararlılarına karşı uygulanacak kültürel önlemleri kavrar.
4) Sebze ve süs bitkileri zararlılarına karşı uygulanacak kimyasal savaşı kavrar.
5) Sebze ve süs bitkileri zararlılarına karşı uygulanacak biyolojik savaş yöntemini kavrar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sebzelerde ve süs bitkilerinde görülen genel zararlıları tanıyalım I Sebze ve süs bitkileri zararlıları ders kitabındaki ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
2 Sebzelerde ve süs bitkilerinde görülen genel zararlıları tanıyalım II Ders notundaki ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
3 Domates - biber zararlıları, biyolojisi mücadelesi I Ders notundaki ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
4 Domates- biber zararlıları, biyolojisi mücadelesi II Ders notundaki ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
5 Hıyar zararlıları, biyolojisi mücadelesi I, ödevlerin verilmesi Ders notundaki ilgili konuların okunması, odevler üzerine internette araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
6 Hıyar zararlıları, biyolojisi mücadelesi II, ödevlerin hazırlanması Ders notundaki ilgili konuların okunması, ödevler üzerine internette araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
7 Kavun-Karpuz zararlıları, biyolojisi mücadelesi I, ödevleri sunularının sunulması Ders notundaki ilgili konuların okunması, sunuların powerpoint sunusu olarak hazırlanması ve derste 10 dakikalık sunu olarak sunulup tartışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Ödev
8 Ara Sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav
9 Kavun-Karpuz zararlıları, biyolojisi mücadelesi II Ders notundaki ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
10 Soğan- sarımsak zararlıları, biyolojisi mücadelesi II Ders notundaki ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
11 Soğan- sarımsak zararlıları, biyolojisi mücadelesi II Ders notundaki ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
12 Maydanoz - Nane - lettuce Zararlıları biyolojisi mücadelesi I Ders notundaki ilgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
13 Maydanoz - Nane - lettuce Zararlıları biyolojisi mücadelesi II Ders notundaki ilgili konuların okunması, ödevler üzerine scholar.googledan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
14 Patates Zararlıları biyolojisi mücadelesi ve ödevlerinin hazırlanması Ders notundaki ilgili konuların okunması, ödevler üzerine scholar.googledan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
15 Süs bitkileri zararlıları, biyolojisi mücadelesi ve ödevlerinin hazırlanması Ders notundaki ilgili konuların okunması, sunularaın powerpoint sunusu olarak hazırlanması ve derste 10 dakikalık sunu olarak sunulup tartışılması için hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar