DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kümes Hayvanları Besleme ZTP   401 7 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ladine ÇELİK
Dersi Verenler
Prof. Dr.LADİNE ÇELİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Başarılı bir hayvansal üretim için, pazar durumunun dikkate alınması, hayvancılık konusunda eksiksiz teknik bilgi ve yeterli miktar ve kalitede yem üretimi ve bu yemlerin niteliklerinin çok iyi bilinmesi gerekir. Bu dersin amacı hayvancılıkta kullanılan tüm yem kaynaklarının her yönüyle tanıtımı
Dersin İçeriği
Kaba ve yoğun yem kaynaklarının tanıtımı, teknolojik özellikleri, yemi kaynaklarının besin madde içerikleri ve beslemeyi engelleyici madde içeriklerin tanıtımı, yem ve yem maddelerine uygulanan teknolojik işlemlerin tanıtımı, yemlerin saklanması ve Karma Yem Endüstrisi, Ülkemizdeki Durumu ve Sorunları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kümes hayvanlarının sindirim sistemi
2) Sindirim fizyolojisi
3) Besin maddeleri ve metabolizması
4) Besin madde gereksinimleri ve hesaplanması
5) Yumurtacı tavukların beslemesi-yemlenmesi
6) Etlik piliçlerin beslenmesi-yemlenmesi
7) Damızlık besleme-yemleme
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çiftlik hayvanların temel özelliklerini (anatomik, morfolojik, fizyolojik vb. tüm biyolojik özelliklerini) bilir. Hayvansal üretimde türlere ve çevre koşullarına uygun barınak planlanma konularında yeterli bilgiye sahiptir. Hayvansal üretimde türlere ve çevre koşullarına gore yem üretimi ve saklama, hayvan besleme programları yapabilme bilgilerine sahiptirHayvansal üretimde işletmede elde edilen ürünlerin muhafazası konularında yeterli bilgiye sahiptir
X
2
Hayvan ıslahına temel teşkil edecek genetik ve istatistik bilgilerine sahiptir. Endüstriyel hayvancılık konusunda yeterli bilgi ve birikime sahiptir
X
3
Alternatif üretim sistemleri (organik üretim, iyi tarım uygulamaları, iyi hayvan besleme uygulamaları gibi. ) konularda yeterli bilgi ve birikime sahiptir.
X
4
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
5
Zootekni alanında istenilen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve buna uygun çözüm önerileri geliştirebilme
X
6
Hayvan yetiştiriciliğindeki teknikleri bilme ve uygulama Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğindeki ve beslemediki teknikleri bilme ve uygulama kanatlı hayvan yetiştiriciliğindeki ve beslemedeki teknikleri bilme ve uygulama yvan ıslahına temel teşkil edecek genetik ve istatistik bilgilerini hayvansal üretime aktarmaKüçükbaş hayvan yetiştiriciliğindeki ve beslemediki teknikleri bilme ve uygulamakanatlı hayvan yetiştiriciliğindeki ve beslemedeki teknikleri bilme ve uygulamayvan ıslahına temel teşkil
X
7
Zootekni alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık yapma ve proje yazma ve uygulayabilme
X
8
Bilgi teknolojilerini kullanarak hayvansal üretim ile ilgili yenilikleri takip eder ve bu konuda her türlü bilgiye ulaşır.
X
9
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sağlama ve teknik gelişimleri izleyebilme özgüvenine sahip olma
X
10
Türkiye ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gereklere sahip Zooteknistler yetiştirmek,
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kanatlılarda sindirim sistemi anatomisi Kaynak okuma, web tarama
2 Kanatlılarda sindirim sistemi fizyolojisi Kaynak okuma, web tarama
3 Kanatlı beslemede temel besin maddeleri ve metabolizması-enerji Kaynak okuma, web tarama
4 Kanatlı beslemede temel besin maddeleri ve metabolizması-protein Kaynak okuma, web tarama
5 Kanatlı beslemede temel besin maddeleri ve metabolizması-vitaminler Kaynak okuma, web tarama
6 Kanatlı beslemede temel besin maddeleri ve metabolizması-mineraller Kaynak okuma, web tarama
7 Kanatlı beslemede temel besin maddeleri ve metabolizması-su Kaynak okuma, web tarama
8 Kanatlıların besin madde ihtiyaçları ve yemleme-Yumurtacı Tavuklar-1 Kaynak okuma, web tarama
9 Kanatlıların besin madde ihtiyaçları ve yemleme-Yumurtacı Tavuklar-2 ve ara sınavı Kaynak okuma, web tarama
10 Kanatlıların besin madde ihtiyaçları ve yemleme-Etlik Piliçler-1 Kaynak okuma, web tarama
11 Kanatlıların besin madde ihtiyaçları ve yemleme-Etlik Piliçler-2 Kaynak okuma, web tarama
12 Kanatlıların besin madde ihtiyaçları ve yemleme-Damızlıklar-1 Kaynak okuma, web tarama
13 Kanatlıların besin madde ihtiyaçları ve yemleme-Damızlıklar-2 Kaynak okuma, web tarama
14 Kanatlılarda Besleme ile ilgili diğer konular Kaynak okuma, web tarama
15 Genel tekrar Kaynak okuma, web tarama
16-17 Final sınavı Yok

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar