DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Küçükbaş Hayv. Üreme ve Denetim * ZTP   485 7 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Osman TORUN
Dersi Verenler
Prof. Dr.OSMAN TORUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Küçükbaşlarda ulusal ve işletme ölçeğinde üreme ve denetimi kapsamında katkı getirebilecek temel bilgi donanımının sağlanması
Dersin İçeriği
Küçükbaşlarda üreme döngüsü, erkek ve dişi üreme organları, çiftleştirme sezonu, çiftleştirme süresi, kuzu verimi, döl verimi, embriyonal kayıplar, ayıklama, ikame hayvanların yönetimi, erkek ve dişi materyalin yönetimi, hormonal uygulamada yeni teknikler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Çiftlik hayvanların temel özelliklerini (anatomik, morfolojik, fizyolojik vb. tüm biyolojik özelliklerini) bilir. Hayvansal üretimde türlere ve çevre koşullarına uygun barınak planlanma konularında yeterli bilgiye sahiptir. Hayvansal üretimde türlere ve çevre koşullarına gore yem üretimi ve saklama, hayvan besleme programları yapabilme bilgilerine sahiptirHayvansal üretimde işletmede elde edilen ürünlerin muhafazası konularında yeterli bilgiye sahiptir
2
Hayvan ıslahına temel teşkil edecek genetik ve istatistik bilgilerine sahiptir. Endüstriyel hayvancılık konusunda yeterli bilgi ve birikime sahiptir
3
Alternatif üretim sistemleri (organik üretim, iyi tarım uygulamaları, iyi hayvan besleme uygulamaları gibi. ) konularda yeterli bilgi ve birikime sahiptir.
4
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
5
Zootekni alanında istenilen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve buna uygun çözüm önerileri geliştirebilme
6
Hayvan yetiştiriciliğindeki teknikleri bilme ve uygulama Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğindeki ve beslemediki teknikleri bilme ve uygulama kanatlı hayvan yetiştiriciliğindeki ve beslemedeki teknikleri bilme ve uygulama yvan ıslahına temel teşkil edecek genetik ve istatistik bilgilerini hayvansal üretime aktarmaKüçükbaş hayvan yetiştiriciliğindeki ve beslemediki teknikleri bilme ve uygulamakanatlı hayvan yetiştiriciliğindeki ve beslemedeki teknikleri bilme ve uygulamayvan ıslahına temel teşkil
7
Zootekni alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık yapma ve proje yazma ve uygulayabilme
8
Bilgi teknolojilerini kullanarak hayvansal üretim ile ilgili yenilikleri takip eder ve bu konuda her türlü bilgiye ulaşır.
9
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sağlama ve teknik gelişimleri izleyebilme özgüvenine sahip olma
10
Türkiye ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gereklere sahip Zooteknistler yetiştirmek,

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Küçükbaşlarda üreme döngüsü Dinleme ve anlama
2 Erkek üreme organı Dinleme ve anlama
3 Dişi üreme organı Dinleme ve anlama
4 Küçükbaşlarda üreme döngüsü Dinleme ve anlama
5 Çiftleştirme sezonu Dinleme ve anlama
6 Çiftleştirme süresi Dinleme ve anlama
7 Kuzu verimi Dinleme ve anlama
8 Ara Sınav
9 Döl verimi Dinleme ve anlama
10 Ayıklama Dinleme ve anlama
11 İkame hayvanların seçimi Dinleme ve anlama
12 Erkek materyalin yönetimi Dinleme ve anlama
13 Dişi materyalin yönetimi Dinleme ve anlama
14 Hormonal uygulama Dinleme ve anlama
15 Genel tekrar Dinleme ve anlama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar