DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat kuramı, estetik ve sanat felsefesi konularında yetkindir
2
Bir yabancı dili en az Avrupa dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder
3
Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar kullanma lisansı düzeyinde, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
4
Eleştirel düşünebilme, yaratıcı ve özgün fikirler geliştirme yetisi gelişmiştir
5
Bilgiye ulaşır, yönetir ve kurgular
6
Uzmanlık alanına ve konusuna uygun teorik ve uygulamalı bilgiyi verimli şekilde kullanır
7
Çok boyutlu algılar, duyusal algıyı somutlaştırabilir
8
Zamanı verimli ve planlı kullanır
9
Toplumsal, bilimsel, sanatsal, mesleki, etik ve sorumluluk bilincine sahiptir
10
Yaşam boyu öğrenme bilinci ile gelişmeleri izleme ve kendini sürekli olarak yenileme becerisine sahiptir
11
Bireysel ve grup halinde etkin çalışma, sorumluluk alma becerisi vardır
12
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahiptir
13
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
El becerisi ve göz koordinasyonu gelişmiştir
15
Kavramları özgün sanat yapıtlarına dönüştürür
16
Sorunu doğru şekilde tanımlar ve yorumlar, soruna yaratıcı, özgün, estetik, sanatsal ve teknik çözümler bulur
17
Uzmanlık alanında ve projesinde ihtiyaç duyduğu farklı disiplinlerle uyumlu çalışır
18
Sanat ve tasarım ile ilgili toplumsal, evrensel etkileri ve değişimleri takip eder
19
Farklı malzemeler, üretim yöntemleri ve tekniklerini kullanma konusunda bilgi, beceri ve tecrübe sahibidir
20
Tasarladığı projenin teknik ve teknolojik olarak üretilebilirliğini değerlendirir