DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Baskı Tasarım 3 TT   317 5 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Şansım TELEVİ BOĞA
Dersi Verenler
ŞANSIM TELEVİ BOĞA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin kendi kimliğini yansıtacak biçimde özgün desenler hazırlaması
Dersin İçeriği
Desen tasarımı çalışmaları seçilen konuya göre tartışılır, biçim ve renk araştırmaları yapılır, baskı teknikleri dikkate alınarak tasarımlar oluşturulur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
2) Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
3) Araştırma yöntemleri, sanatsal ve trend takipleri konusunda bilgi sahibi olma
4) Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
5) Baskı tasarımları, giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
6) Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
7) Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
8) Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
9) Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
10) Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
11) Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
12) Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
13) İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
14) Yaşam boyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
15) Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
X
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
X
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
X
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
X
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
X
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
X
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
X
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
X
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
X
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
X
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
X
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
X
20
Estetik farkındalık gösterme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sanat, tasarım veya doğa ile ilgili seçilen konunun araştırılması çevre araştırması
2 Araştırmalar doğrultusunda konuya karar verilmesi yapılanları gözlemleme
3 Motif eskizlerinin orjinal kağıda çizilmesi çevre araştırması, yapılanları izleme
4 İnce kağıda motiflerin bir araya getirilerek desen oluşturulması örnek uygulama araştırması
5 Oluşturulan desen ölçülerine göre raportlama sistemine uygun bir vaziyette veya pano desen olarak çalışmaya geçilmesi bir önceki yılda yapılan tasarımları inceleme
6 Desen üzerinde kontrol ve düzeltmelerin yapılması oluşan hataları saptaması
7 Orjinal baskı desen tasarımının çeşitli tekstil boya teknikleri ile kağıda boyanarak teslim edilmesi proje ön sunumu
8 Ara Sınav ön hazırlık
9 Yapılan baskı tasarımından detay seçilerek A4 boyutunda farklı zemin ve motif boya efektleri ile tasarıma yönelik varyant yapılması piyasadaki desenlerin analizi
10 Varyantların çizimi piyasadaki renklerin analizi
11 Oluşturulan varyantların boyanması ve teslimi güncel örneklerinin analizi
12 Çalışılan büyük baskı tasarımı bilgisayarda dijital tasarımı yapılarak yedeklenmesi renk ve desen analizi
13 Baskıya hazırlık aşamaları yapılan dijital ortamdaki desenin kumaş araştırılması, piyasa araştırması
14 Endüstriden destek alınarak dijital ortamdaki desen tasarımının seçilen kumaş üzerine baskı olarak uygulanması çevre araştırması, yapılanları izleme
15 Baskısı yapılmış olan ürün, boyanmış olan orijinal tasarım ve 2 adet varyant portfolyo halinde proje olarak teslim edilmesi projenin teslim edilmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları project presentations

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar