DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Drapaj TTS   330 6 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mine CERANOĞLU
Dersi Verenler
Doç. Dr.FİGEN ÖZEREN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Drapaj tekniği ile giysi tasarımı yapma ve kalıp hazırlama beceri kazandırmak.
Dersin İçeriği
Drapajın önemi,kullanıldığı yerler,drapaj için cansız mankende ön hazırlık,gerekli malzemelerle drapaj çalışması,modelin kalıba dönüştürülmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Drapaj bilgileri kavrar.
2) Temel drapaj tekniklerini uygulama becerisini kazanır.
3) Drapaj tekniği ile kalıp hazırlar.
4) Çeşitli modellerde giysi tasarımı yapar ve tasarladığı giysinin drapajını uygular ve süsleme yapar.
5) Etek tasarım detaylarını uygulayar
6) Pantolon tasarım detaylarını uygular
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
X
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
X
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
X
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
X
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
X
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
X
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
X
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
X
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
X
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
X
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
X
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
X
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
X
20
Estetik farkındalık gösterme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Drapajın tanımı, tarihçesi ve drapaj çalışmayı gerektiren durumlar. 2. Drapaj çalışmada kullanılan araç-gereçler ve mankeni drapaja hazırlama. kaynak okuma Gösterip Yaptırma
2 Temel etek drapajı uygulama ve kalıp haline getirme. kaynak okuma Gösterip Yaptırma
3 Plili, kuplu, vb. özellikte etek modeli tasarlama, drapajını uygulama ve kalıp haline getirme. 2.Korsajlı ve açılım gerektiren özellikte (büzgü, serbest pli, gode) etek modeli tasarlama, drapaj uygulama ve kalıp haline getirme kaynak okuma Gösterip Yaptırma
4 Temel Beden drapajı uygulama ve kalıp haline getirme 2. Çeşitli penslerin drapajını uygulama. kaynak okuma Gösterip Yaptırma
5 Omuzdan başlayan düz kuplu beden drapajı uygulama ve kalıp haline getirme. 2.Koldan başlayan kavisli kuplu beden drapajını uygulama ve kalıp haline getirme. kaynak okuma Gösterip Yaptırma
6 Çeşitli robaların (ön ve arkada) drapajını uygulama ve kalıp haline getirme. kaynak okuma Gösterip Yaptırma
7 Çeşitli kup modelleri tasarlama ve drapajını uygulama ve kalıp haline getirme. 2.Kapanma uygulama ve kalıp haline getirme. kaynak okuma Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav sınav Gösterip Yaptırma
9 Çeşitli yaka modelleri tasarlama ve drapajını uygulama ve kalıp haline getirme. kaynak okuma Gösterip Yaptırma
10 Çeşitli yaka modelleri tasarlama ve drapajını uygulama ve kalıp haline getirme. kaynak okuma Performans Değerlendirmesi
11 Düz takma kol drapajı uygulama. 2.Kol modelleri tasarlama ve drapajını uygulama ve kalıp haline getirme. kaynak okuma Gösterip Yaptırma
12 Bluz modeli tasarlama ve drapajını uygulama ve kalıp haline getirme. kaynak okuma Gösterip Yaptırma
13 Elbise modeli tasarlama ve drapajını uygulama ve kalıp haline getirme. kaynak okuma Gösterip Yaptırma
14 Büstiyer modeli tasarlama ve drapajını uygulama ve kalıp haline getirme. kaynak okuma Gösterip Yaptırma
15 Drapeli giysi modeli tasarlama ve drapajını uygulama ve kalıp haline getirme. kaynak okuma Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar