DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstilde Uygulamalı Tasarım Eğitimi TTS   426 8 0 4 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Hande BİLVAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.FATMA ENGİN ALPAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilerin pazarlama bilgi ve becerilerini geliştirmek ve karşılaşılan pazarlama fırsat ve problemlerini değerlendirerek en uygun pazarlama kararlarını almalarında yol göstermektir.
Dersin İçeriği
Bu ders pazarlamanın tanımı, stratejik pazarlama planı, pazarlama çevresi, pazar bölümlendirmesi, pazar hedefleme ve konumlandırma, pazarlama araştırması, örgütsel pazarlar ve tüketici davranışları konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci sektöredek, iş akışını uygulamalı olarak öğrenir.
2) İeltişim becerisi kazanır.
3) Tasarımı gerçek projelerde uygulamalı olarak deneyimler.
4) Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilir.
5) Öğrenci ekip çalışmasını öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)