DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çok Sesli Koro TTS   221 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Oğuz ÖZTÜRK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.OĞUZ ÖZTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencide bireysel toplu şarkı söyleme yetisinin geliştirilmesi. Çoksesli müziğin algılanması ve uygulanması. Türk ve dünya koro edebiyatından (kendi orijinal dilleriyle) seçkin eserlerin seslendirilmesi. Genel nota bilgisinin geliştirilip, müzikal dinamiklerin öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Ses ve insan sesi, genel nota bilgisi. Bireysel ve toplu ses eğitim teknikleri. Koroda müzikal dinamiklerin ele alınması. Rönesans, Barok, Klasik, Romantik ve Çağdaş dönem stil ve özelliklerinin tanıtılarak, koro müziğinin sanatın diğer kolları ile gelişim aşamalarındaki benzerlikler ve uygun koro müziği örneklerinin ele alınması, seslendirilmesi. Öğrencilerin dünya koro edebiyatından seçkin örneklerle, Çağdaş Türk koro yapıtlarını karşılaştırarak, bu konuda genel bir perspektif ve bakışa ulaştırılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bireysel ve toplu şarkı okuma.
2) Genel müzik bilgisi.
3) Korolar hakkında genel bilgi.
4) Türk ve dünya koro edebiyatını tanıma.
5) Çalgı kullanabilmede avantaj.
6) Bilgileri öğretebilme, aktarabilme.
7) Korolara aktif olarak katılabilme.
8) Koro kurabilme.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
X
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
X
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
X
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
X
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
20
Estetik farkındalık gösterme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında genel bilgiler. Koro dersinin yapısı, işleyişi. Anlatım
2 Fa, sol, la notaları, alıştırmalar. Nota eğitimi. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Mi, re, do notaları, ses alıştırmaları. Nota ve ses eğitimi. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Si, do sesleri, ses alıştırmaları, ''Dostluk''. Nota ve ses eğitimi. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Ses ve solunum çalışmaları. Vücudu şarkı söyleme ye uygun hale getirme. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Ses alan tespitleri, ses alıştırmaları. Bireylerin ses yapılarının ortaya çıkartılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Majör- Minör, aralık ve armoni alıştırmaları. Tonal müziğin yapısının incelenmesi. Sesler arasındaki ilişki ve müzikteki tanımları. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Uygulama değerlendirmesi Performans Değerlendirmesi
9 Entonasyon alıştırmaları ''Kış''. Ses partileri arasındaki uyumun sağlanması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Koro tarihi. Koro sanatının tarihsel süreçteki durumu. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Artikülasyon alıştırmaları ''Ay''. Sözlerin anlamlarıyla doğru yapılandırılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Türk Müziği ''Ay Gız''. Türk müziğinin yapı ve özellikleri. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Müzikal Dinamikler ''Veda''. P, PP, Mf, F, FF , Kavramlarının uygulanması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Müzikal Dinamikler ''Eylül Sonu''. Örnek korolara eleştirel yaklaşım. Müzikteki diğer ince ayrıntıları ele almak. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Dünyada önemli korolar. Nüanslar ''İnnsbruck''. Uygulama değerlendirmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Uygulama değerlendirmesi Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar