DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstilde Boya ve Terbiye TTS   327 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Gamze GÜLŞEN BAKICI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.GAMZE GÜLŞEN BAKICI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Selüloz ve protein esaslı lifler için ön terbiye, boyama ve bitim proseslerini kavrayabilme.
Dersin İçeriği
Tekstil terbiyesinde kullanılan yöntemler. Selüloz ve Protein Esaslı Liflerin Ön Terbiyesi, Selüloz ve Protein Esaslı Liflerin Boyanması, Selüloz ve Protein Esaslı Liflerin Bitim İşlemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Doğal Liflerin Sınıflandırılmasını bilir
2) Tekstil terbiyesinde kullanılan yöntemleri bilir
3) Tekstil terbiyesinde kullanılan yöntemleri bilir
4) Selülozik Esaslı Liflerin Ön Terbiyesini bilir
5) Selülozik Esaslı Liflerin Ön Terbiyesini bilir
6) Protein Esaslı Liflerin Ön Terbiyesini bilir
7) Boyarmaddenin Yapısı ve Boyama Mekanizması
8) Ara sınav
9) Selülozik Esaslı Liflerin Boyanmasını bilir
10) Selülozik Esaslı Liflerin Boyanmasını bilir
11) Protein Esaslı Liflerin Boyanmasını bilir
12) Selülozik Esaslı Liflerin Bitim İşlemlerini bilir
13) Selülozik Esaslı Liflerin Bitim İşlemlerini bilir
14) Protein Esaslı Liflerin Bitim İşlemlerini bilir
15) Tekstil Terbiyesinde Meydana Gelen Hataları ve Çözüm Önerilerini bilir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
X
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
X
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
X
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
X
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
X
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
X
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
X
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
X
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
X
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
X
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
X
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
X
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
X
20
Estetik farkındalık gösterme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Doğal Liflerin Sınıflandırılması ve Genel Bilgiler Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
2 Tekstil terbiyesinde kullanılan yöntemler Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
3 Tekstil terbiyesinde kullanılan yöntemler Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
4 Selülozik Esaslı Liflerin Ön Terbiyesi Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
5 Selülozik Esaslı Liflerin Ön Terbiyesi Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
6 Protein Esaslı Liflerin Ön Terbiyesi Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
7 Boyarmaddenin Yapısı ve Boyama Mekanizması Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ön çalışma Yazılı Sınav
9 Selülozik Esaslı Liflerin Boyanması Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
10 Selülozik Esaslı Liflerin Boyanması Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
11 Protein Esaslı Liflerin Boyanması Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
12 Selülozik Esaslı Liflerin Bitim İşlemleri Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
13 Selülozik Esaslı Liflerin Bitim İşlemleri Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
14 Protein Esaslı Liflerin Bitim İşlemleri Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
15 Tekstil Terbiyesinde Meydana Gelen Hatalar ve Çözüm Önerileri Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar