DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Doğal Liflerin Sınıflandırılması ve Genel Bilgiler Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
2 Tekstil terbiyesinde kullanılan yöntemler Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
3 Tekstil terbiyesinde kullanılan yöntemler Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
4 Selülozik Esaslı Liflerin Ön Terbiyesi Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
5 Selülozik Esaslı Liflerin Ön Terbiyesi Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
6 Protein Esaslı Liflerin Ön Terbiyesi Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
7 Boyarmaddenin Yapısı ve Boyama Mekanizması Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ön çalışma Yazılı Sınav
9 Selülozik Esaslı Liflerin Boyanması Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
10 Selülozik Esaslı Liflerin Boyanması Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
11 Protein Esaslı Liflerin Boyanması Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
12 Selülozik Esaslı Liflerin Bitim İşlemleri Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
13 Selülozik Esaslı Liflerin Bitim İşlemleri Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
14 Protein Esaslı Liflerin Bitim İşlemleri Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
15 Tekstil Terbiyesinde Meydana Gelen Hatalar ve Çözüm Önerileri Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar