DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Görsel Dil 2 TT   114 2 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Özlem USLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.ÖZLEM USLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sanat ve tasarım kavramlarını tekstil tasarımı konusu çerçevesinde yorumlayabilmek .
Dersin İçeriği
Tasarım elemanlarını kavrayan öğrenciler sanat, sanatın gelişimi, sanatta meydana gelen değişimleri öğrenirler. Geçmişten günümüze sanatta içerik, form ve materyal gibi alanlarda oluşan değişim ve gelişmeleri ve sanat akımlarını araştırırlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
2) Sanat eseri ve tasarım nesneleri ile ilgili teorik bilgilere sahip olacaklardır.
3) Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olurlar.
4) Sanat eseri ve tasarım nesneleri hakkında analiz, sentez ve yorum yapabilirler.
5) Sanat ve tasarım alanlarınna dair yazılı ve görsel kaynaklardan yararlanabilirler.
6) Duygu ve düşüncelerini görsel olarak ifade edebilirler
7) Sanat eserinden haz alırlar.
8) Sanatsal düzenleme öğe ve ilkelerinin özgün tasarımlardaki önemini kavrarlar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
X
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
X
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
X
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
X
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
X
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
X
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
X
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
X
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
X
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
X
20
Estetik farkındalık gösterme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Görsel ve işlevsel tasarımların değerlendirilmesi Kütüphane ve internet araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
2 Sanat fikrinin gelişimi ve yayılması Kütüphane ve internet araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
3 Sanatın amaçları Kütüphane ve internet araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Sanatta değişimin doğal evreleri- içerik ve konularda değişim 1 Müze, Kütüphane ve internet araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
5 Sanatta değişimin doğal evreleri- içerik ve konularda değişim 2 Müze, Kütüphane ve internet araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
6 Sanatta değişimin doğal evreleri- (fotoğraf,sömürgecilik,psikanaliz) 3 Müze, Kütüphane ve internet araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
7 Ara Sınav (VİZE) Ara Sınav (VİZE) Yazılı Sınav
Ödev
8 Ara Sınav Müze, Kütüphane ve internet araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
9 Sanatta değişimin doğal evreleri- formda değişim- (izlenimcilik, fovizm) Müze, Kütüphane ve internet araştırması
10 Sanatta değişimin doğal evreleri- formda değişim- (kübizm,ekspresyonizm) Müze, Kütüphane ve internet araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
11 Sanatta değişimin doğal evreleri-formda değişim- (dadaizm,pop art,soyut sanat) Müze, Kütüphane ve internet araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
12 Sanatçı ve Tasarımcı Portreleri Müze, Kütüphane ve internet araştırması (Sanat Tasarım ve Görsel Kültür P.56) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
13 Gösterge Sistemleri Olarak Sanat ve Tasarım Müze, Kütüphane ve internet araştırması(Sanat Tasarım ve Görsel Kültür S: 173) Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Beyin Fırtınası
14 Öğrenci sunumları Müze, Kütüphane ve internet araştırması Anlatım
Gösteri
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
15 Öğrenci sunumları Müze, Kütüphane ve internet araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar