DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygarlık Tarihi * TT   127 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Nermin TANBUROĞLU
Dersi Verenler
ÖğretmenCUMALI ASLANTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsanın insanlaşma sürecinde geçirdiği kültürel evreler ve insanın uygar yaşam biçimini oluşturma koşullarının kavratılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
İnsanın Uygar yaşama biçimini oluşturmasını tarihsel süreç içerisinde belirlemek. Uygarlığın oluşumunu sağlayan ekonomik, toplumsal, düşünsel yapıların İlkel yaşamdan farklılaşma sürecini ortaya koymak. Bu doğrultuda bireye insanlık toplumunu tarihsel bütünlüğü içinde kavratmak ve belirli bir kültürel anlayış kazandırmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
20
Estetik farkındalık gösterme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders İçeriği, Kaynakların Tanıtımı ve Temel Kavramlar (Uygar, Uygarlık, İlkel, Barbar, Kültür) Kaynak Okuma
2 Uygarlığın Oluşum Koşullarını İnceleyen Bilim Dalları (Antropoloji, Etnoloji, Arkeoloji, Mitoloji vs.). Kaynak Okuma
3 Uygarlığı Oluşturan Kurumlar ve Farklılaşma Süreçleri (Ekonomik, Siyasal, Toplumsal, Düşünsel). Kaynak Okuma
4 Uygarlık Öncesi (İlkel Topluluklar) Dönemlerde Ekonomik, Toplumsal ve Düşünsel Yapıların Gelişmesi. Kaynak Okuma
5 Toplayıcı,Avcı-Toplayıcı ve Uzman Avcı Dönemlerinin Ekonomik,Toplumsal,Düşünsel Yapıların Etkileşimi Kaynak Okuma
6 İlkel Topluluktan Uygar Topluma Geçiş Aşaması: Mezolitik Topluluklar. Kaynak Okuma
7 İlkel Topluluktan Uygar Topluma Geçiş Aşaması: Neolitik Dönem Kültürleri Kaynak Okuma
8 Vize Sınavı Kaynak Okuma
9 Neolitik Dönemde Çiftçi, Geçim, Yaşam ve Düşün Biçimi. Kaynak Okuma
10 Neolitik Dönemde Çiftçi, Geçim, Yaşam ve Düşün Biçimi. Kaynak Okuma
11 Mezopotamya Bölgesinde Uygar Kent Devletlerinin Kurulması ve Tarım Kültürü Kaynak Okuma
12 Mezopotamya Bölgesinde Uygar Kent Devletlerinin Kurulması ve Tarım Kültürü Kaynak Okuma
13 Uygarlığın Yayılması (Ticaret, Düşünsel Etkileme ve Üretim ve Savaş Teknolojisi ile Yayılması). Kaynak Okuma
14 Tarım Kültüründen Sanayi Kültürüne Geçiş;Ekonomik,Toplumsal, Düşünsel Yapılarda Farklılaşma Süreci. Kaynak Okuma
15 Uygarlığın Temel Taşları (İlk Araçlar, Ateş, Yazı, Tekerlek, Barut, İnternet vs.). Kaynak Okuma
16-17 Final Sınavı Soru hazırlama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar