DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sanat Tarihine Giriş TT   128 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Nermin ELMALI
Dersi Verenler
NERMİN ELMALI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarih Öncesi Dönemlerde ve İlk Çağ Uygarlıklarında oluşturulan sanatların toplumsal, düşünsel, siyasal, ekonomik ve coğrafi boyutlardaki oluşumunu ve değişimini kavratmak.
Dersin İçeriği
Tarih Öncesi Sanatlarıı; Paleolitik Dönem, Mezolitik Dönem ve Neolitik Dönem Sanatları, İlkçağ Sanatlarıı; Mezopotamya (Sümer, Akad, Babil, Asur), Mısır, Ege ( Girit, Miken), Anadolu (Hititler, Frigler Urartular), Yunan, Etrüsk ve Roma Sanatları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sanat tarihsel birikim kazanır.
2) İnsanın insanlaşma sürecinde sanatın işlevsel değerini öğrenir.
3) İlkçağda farklı coğrafyalarda kurulmuş olan her uygarlığn kendine özgü sanat üslubu oluşturduğunu anlar.
4) Toplumsal kurumların değişimi sonucu sanatın da dönüştüğünü anlar.
5) Sanat Tarihi eğitiminin günümüz sanatını anlamak, değerlendirmek ve eleştirel bakış geliştirebilmek için gerekli olduğununun farkına varır
6) Sanat kültürü, sanatsal eleştiri, sanat etiği ve bilimi konularında bilgi sahibi olur.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
X
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
X
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
X
20
Estetik farkındalık gösterme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders içeriği, kaynaklar, yöntem ve temel kavramların tanımlanması (sanat ve sanat tarihi) Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Sanatın başlangıcı ve İlkel Dönem kültürü açısından işlevi: ilk araçlar, resim, heykel ve süsleme Kaynak okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Mezolitik dönem topluluklarında (Yakındoğu ve Avrupa) sanat Kaynak okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Neolitik dönem topluluklarında sanat: mimari, resim, heykel,seramik, süsleme Kaynak okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 Mezopotamya Uygarlıkları ve Sanatı: Sümer, Akad, Babil, Asur da mimari, resim, heykel Kaynak okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Mısır Uygarlığı ve Sanatı: Mimari, resim, heykel Kaynak okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Eski Anadolu Uygarlıkları: Kalkolitik Dönem, Eski Tunç Çağı, Asur Ticaret Kolonileri Dönemi Kaynak okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Vize Sınavı Soru Hazırlama Yazılı Sınav
9 Eski Anadolu Uygarlıkları: Hititler, Frigler ve Urartularda mimari, resim, heykel ve seramik Kaynak okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 Ege Bölgesi Uygarlıkları: Girit ve Miken de mimari, resim, heykel, seramik Kaynak okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Eski Yunan Uygarlığı ve Sanatı: Kent Devletleri, mitoloji, felsefe ve sanat Kaynak okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Devam: Eski Yunan Uygarlığı ve Sanatı: Mimari, heykel, seramik Kaynak okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 Etrüsk Dönemi Sanatı: Mimari,resim,heykel Kaynak okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 Eski Roma Uygarlığı ve Sanatı: Erken Roma, Roma Cumhuriyeti ve Roma İmparatorluğu Kaynak okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 Devam: Eski Roma Uygarlığı ve Sanatı: Mimari, resim, heykel, küçük el sanatları. Kaynak okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Final Soru Hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar