DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Baskı Tasarımı 4 TT   306 6 4 5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Şansım TELEVİ BOĞA
Dersi Verenler
ŞANSIM TELEVİ BOĞA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders, öğrencilerin yaratıcı, özgür fikirlerini form, doku, renk olgusu ile buluşturacak deneysel çalışmalarını, farklı teknik ve malzemeleri kullanarak yüzey tasarımına aktarmalarını amaçlar.
Dersin İçeriği
Doğa, çevre, kumaş, boya, baskı teknolojisi incelenerek özgün tasarımlar hazırlanır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tasarımda yüzey oluşturma yöntem ve metotları bilgisine sahip olması ve uygulayabilmesi,
2) Baskı tasarımında kombin oluşturma
3) baskı tasarımında sanatsal varyant oluşturmayı öğretir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
X
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
X
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
X
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
X
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
X
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
X
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
X
20
Estetik farkındalık gösterme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Proje konusunun verilmesi pazar araştırması
2 ön Araştırma renk araştırması
3 sanat eskiz hazırlama
4 eskiz uygulama eskiz çizimi
5 Eskiz ve değerlendirme tasarım
6 Tasarım uygulama hazırlık uygulama
7 Tasarım uygulama proje sunum
8 Ara Sınav sınav hazırlığı
9 Serbest konu seçimi tasarım araştırması için ön hazırlık
10 ön araştırma mağaza gezisi
11 Araştırma eskiz
12 Eskiz ve tasarım süreci renk çalışması
13 Eskiz ve tasarım uygulama kombin araştırma
14 kombin araştırması renk araştırması
15 Belirli bir amaca yönelik tasarımlara kombin hazırlama tasarım sunumu için ön hazırlık
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları tasarım sunumu

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar