DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstil Yüzey Tasarımı 1 TTS   209 3 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HANDE BİLVAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tekstil Mazleme ve uygulama tekniklerinin öğrenilip, el becerisinin geliştirilmesi.
Dersin İçeriği
Doku konusunun Slayt gösterimi ile anlatımı yapılır. Öğrenciler doku ve malzeme araştırmasına yönlendirilir. Araştırmalar sonucunda farklı dokularda yeni tekstil yüzeyleri oluşturmaları sağlanır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tekstil tasarımın temeli olan ''DOKU'' olgusu irdelenip, kumaş, doğal- yapay elyaf, lif ve iplik gibi farklı malzemelerin tekstil ürünlerinin araştırılıp, karışık olarak kullanılmak suretiyle geleneksel ve yenilikçi uygulama yöntemleri ile (nakış, aplike, dikiş baskı, vb.) yeni yüzeyler oluşturulur.
2) Öğrencinin malzeme bilgisi gelişir.
3) Öğrencinin tekstil malzemelerini birleştirme konusunda teknik el becerisi gelişir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
X
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
X
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
X
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
X
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
X
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
X
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
X
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
X
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
20
Estetik farkındalık gösterme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Doku Nedir. Doğadaki dokuları nasıl algılarız. Tekstil Tasarımında baskılı ve karışık yöntemlerle doku arayışları nelerdir. Sorularını açıklayıcı ders anlatımı. Öğrenci doku kavramını araştırılıp gelmeli. Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
2 Doku örneklerini içeren slayt sunumu ile doku kavramı pekiştirilir ve malzeme araştırmasına geçilir. Doğaya ait doku fotoğrafları ya da canlı örnekler toplanmalı. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
3 Araştırma üzerine sunum ve tasarım temalarının belirlenmesi ve malzeme araştırması. Öğrenci derse malzeme araştırması ile hazır gelmeli.
4 Seçilen teknik ve temalar ve proje doğrultusunda eskizlere başlanması. Malzeme araştırması tamamlanmış olup teknik ve tasarıma uygun malemelerini hazr bulundurmalı.
5 Eskiz değerlendirmesi ve Ana Tasarım Çalışmaları, Uygulama Çalışmaları ve sunumlar. Öğrenci ekiz çalımalarını tamamlamış olup sunuma hazır olmalı. Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
6 Ana Tasarım Çalışmaları ve sunumlar. Öğrenci ekiz çalımalarını tamamlamış oluo sunuma hazır olmalı. Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
7 Ana Tasarım Çalışmaları, Uygulama Çalışmalarına Geçiş. Öğrenci, onaylanan eskiz çalışmaları ve malzemeler ile sınıfta hazır bulunmalı. Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Öğrenci,bitmiş ve onaylanmış olan tüm doku çalışmalarını Paspartulu şekilde teslime hazır bulunur. Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Edinilen kazanımlar sonucunda dokulu yüzeyden Kompozisyon oluşturularak, bitmişi 50x70 cm tual üzerine tasarım olacak şekilde eskizleri hazırlanır. Öğrenci, ön araştırması yapılıp hazır bulunmalı. Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
10 Eskiz değerlendirmesi, teknik ve malzemeye yönelik araştırma ve örenklerin değerlendirilmesi. Öğrenci, ön araştırması yapılıp hazır bulunmalı. Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
11 Ana Tasarım Çalışmaları, Uygulama Çalışmaları ve sunumlar hakkında öneriler. Öğrenci, ön çalışma hazırlıkları yapılıp hazır bulunmalı. Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
12 Ana Tasarım Çalışmaları ve sunumlar. Öğrenci ön çalışma hazırlıkları yapılıp, tüm malzemeler eksiksiz olacak şekilde derse hazır gelmeli. Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
13 Tasarım Çalışmaları, Uygulama Çalışmaları ve sunumlar. Öğrenci ön çalışma hazırlıkları yapılıp, tüm malzemeler eksiksiz olacak şekilde derse hazır gelmeli. Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
14 Uygulama Çalışmaları ve sunumlar. Öğrenci ön çalışma hazırlıkları yapılıp, tüm malzemeler eksiksiz olacak şekilde derse hazır gelmeli. Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
15 Tüm Çalışmaların Sunumları. Öğrenci ön çalışma hazırlıkları yapılıp, tüm malzemeler eksiksiz olacak şekilde derse hazır gelmeli. Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğrenci, tamamlanmış olan çalışmasını teslime hazır olacak şekilde derse gelir. Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar