DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Tasarım 3 TTS   303 5 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HANDE BİLVAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, bilgisayar ortamında iki boyutlu tasarım uygulamalarından Illustrator programı aracılığıyla, sayısal bitmap görüntüleri oluşturma, işleme ve vektör grafikleriyle sayısal çizime ilişkin temel kavramları, yöntem ve teknikleri temel düzeyde öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Öğretim görevlisi öğrencilere, bilgisayarı oluşturan temel yazılım ve donanımları, bilgisayar destekli tasarıma yönelik temel bilgileri, sayısal görüntü işleme ilkelerini ve Adobe Photoshop görüntü işleme yazılımını farklı tekstil gruplarına yönelik tasarımlar yaratabilmeleri amacıyla uygulamalı olarak öğretir. Öğrenciler tasarım-çizim becerisini geliştirici ve Adobe Photoshop görüntü işleme yazılımını etkin kullanmaya yönelik ödev ve projeleri hazırlayarak sunarlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu derste verilen eğitim sonunda öğrencinin; bilgisayar ortamında, sayısal görüntü üretim ve işleme tekniklerine ait temel kavramları öğrenir.
2) Nesne yönelimli bir programı (Adobe Illustrator) temel düzeyde öğrenerek vektör grafiği üretebilir. Vektör grafiği üretirken temel çizim tekniklerini kullanma becerisini edinir.
3) Vektör grafiği üretirken temel çizim tekniklerini kullanma becerisini edinir.
4) Ürettiği vektör grafiği nesnelerini, içe aktardığı bitmap görüntüleri ve yazı ögelerini dönüştürme ve düzenleme becerisini edinir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
20
Estetik farkındalık gösterme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş. Genel Bilgiler. Ders İçin Gerekli Malzemeler ve Dersin İşleyişi Hakkında Bilgilendirme Öğrenci bir önceki haftanın tekrarını yapmış olarak derse gelmeli.
2 Adobe Illustratör vectorel görüntü işleme yazılımının tanıtımı. Addobe Photoshop ile arasındaki teknik farkın anlatımı. Öğrenci dergi kitap vs görselleri digital ortama aktarmış olarak hazır bulunmalı.
3 Prrogramın moda tasarımına yönelik kullanım alanları. Dergi, gazete vb kaynakların ders sırasında taranması ve her öğrencinin farklı modelleri çözümleme çalışmaları yapması Öğrenci dergi kitap vs görselleri digital ortama aktarmış olarak hazır bulunmalı.
4 Araçlarda Pen toolun teknik çizime yöneli uygulamalı anlatımı Öğrenci dergi kitap vs görselleri digital ortama aktarmış olarak hazır bulunmalı.
5 Programın Araçlar menüsünün anlatımı ve belirlenen ürün gruplarına ait çizimler yapılarak programların kullanılması. Öğrenci dergi kitap vs görselleri digital ortama aktarmış olarak hazır bulunmalı.
6 Seçilen modeller üzerinden teknik detayların program yardımı ile çalışılması Öğrenci dergi kitap vs görselleri digital ortama aktarmış olarak hazır bulunmalı.
7 vize sınavı Öğrenci dergi kitap vs görselleri digital ortama aktarmış olarak hazır bulunmalı.
8 Ara Sınav Öğrenci dergi kitap vs görselleri digital ortama aktarmış olarak hazır bulunmalı.
9 Program aracılığı ile Giysi Tasarımına yönelik artistik model çalışmaları Öğrenci kendi el çizmlerini yada hazır model fotolarını digital ortama aktarmış olarak hazır bulunmalı.
10 Addobe Photoshop ve Illustrator programlarının ortak kullanılarak artistik model çizimlerin giydirilmesi. Öğrenci kendi el çizmlerini yada hazır model fotolarını digital ortama aktarmış olarak hazır bulunmalı.
11 Addobe Photoshop ve Illustrator programlarının ortak kullanıarak artistik model çizimlerin giydirilmesi. Öğrenci kendi el çizmlerini yada hazır model fotolarını digital ortama aktarmış olarak hazır bulunmalı.
12 Artistik model üzerinde Özgün tasarımların uygulanması Öğrenci kendi el çizmlerini yada hazır model fotolarını digital ortama aktarmış olarak hazır bulunmalı.
13 Artistik model üzerinde Özgün tasarımların uygulanması Öğrenci kendi el çizmlerini yada hazır model fotolarını digital ortama aktarmış olarak hazır bulunmalı.
14 Modellerin Sunum paftalarında bitmiş hale gerilmesi Öğrenci kendi el çizmlerini yada hazır model fotolarını digital ortama aktarmış olarak hazır bulunmalı.
15 Modellerin Sunum paftalarında bitmiş hale gerilmesi Öğrenci kendi el çizmlerini yada hazır model fotolarını digital ortama aktarmış olarak hazır bulunmalı.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğrenci kendi el çizmlerini yada hazır model fotolarını digital ortama aktarmış olarak hazır bulunmalı.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar