DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sanat Eleştirisi TTS   403 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Özlem USLU
Dersi Verenler
1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sanat eleştirisinin niçini ve gerekliliği, sanat eleştirmenlerinin görevleri, araştırıcı sanat eleştirisi yöntemleri ve eleştiri evreleri ve eleştiride sorgulama stratejileri.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında sanat eleştirisi nedir, eleştiri çeşitleri nelerdir, eleştiride hangi yöntemler uygulanır, bir sanat yapıtına nasıl bakılır ve anlamlandırılır, değerlendirme ölçütleri nelerdir, sanat eleştirisi nasıl başlamış ve tarihsel süreç içinde nasıl gelişmiştir, eleştirel iletişim nasıl kurulur, dünya sanatından ve Türk sanatından eleştiri örnekleri, Sanat eleştirisinin tanımı ve tarihçesi, anlam ve önemi, sanat eleştirisi kuramları, özgün kuram geliştirme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sanat eleştirisinin yan alanlarını ve tarihçesini inceler.
2) Sanat eleştirisinde kullanılması gereken yöntemleri ve eleştiri çeşitlerini kavrar.
3) Sanat eserleri üzerinden sanat eleştirisine dair çözümlemeler yapabilir.
4) Bilinen görme biçimlerinden yeni eleştirel ve yaratıcı düşünceler kurabilir.
5) Sanatın anlam ve gayesini, sanat gereksinimini ve gerekliliğini bilir
6) Sanat alanlarında niteliği bilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
X
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
X
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
X
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
X
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
X
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
X
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
X
20
Estetik farkındalık gösterme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sanat Eleştirisi Nedir Konu ile ilgili literatür araştırma, okuma. (Bakınız: Sanatın Boyutları S: 64.) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Benzetim
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
2 Sanat Eleştrisi Yöntemleri nelerdir Konu ile ilgili literatür araştırma, okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
3 Sanatta Eleştri: Tarihsel Eleştiri, Sosyolojik Eleştiri, Marksist Eleştiri; Konu ile ilgili literatür araştırma, okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
4 Eleştiri, Sanat eleştirisinin amaçları, Eleştiri çeşitleri: Basın Eleştirisi, Pedagojik Eleştiri, Akademik Eleştiri, Popüler Eleştiri Konu ile ilgili literatür araştırma, okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Benzetim
Beyin Fırtınası
5 Sanat Eleştrisi Yöntemi - Tanımlama, Analiz, Yorumlama, Estetik Yargı Konu ile ilgili literatür araştırma, okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
6 Sanat Eleştrisi yazıları hazırlarken dikkat edilmesi gereken unsurlar. Sanat eleştirisinde terminoloji ve dil kullanımı Konu ile ilgili literatür araştırma, okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
7 Sanat Eleştrisi Yöntemi ve bir Akademik Eleştri Örneği : Manet in Kırda Öğle Yemeği adlı eserinın eleştrisi Konu ile ilgili literatür araştırma, okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav VİZE SINAVI Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
9 Örnek sanat eleştirileri (öğrenci sunumları) Konu ile ilgili literatür araştırma, okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
10 Örnek sanat eleştirileri (öğrenci sunumları) Konu ile ilgili literatür araştırma, okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
11 Müze ve/ veya Galeri Ziyareti Konu ile ilgili literatür araştırma, okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Benzetim
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
12 Örnek sanat eleştirileri (öğrenci sunumları) Konu ile ilgili literatür araştırma, okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Rol Oynama
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
13 Örnek sanat eleştirileri (öğrenci sunumları) Konu ile ilgili literatür araştırma, okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Rol Oynama
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
14 Örnek sanat eleştirileri (öğrenci sunumları) Konu ile ilgili literatür araştırma, okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Rol Oynama
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
15 Örnek sanat eleştirileri (öğrenci sunumları) Konu ile ilgili literatür araştırma, okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları FİNAL SINAVI Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar