DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Giysi Tasarım 3 TTS   415 7 4 5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HANDE BİLVAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Belirlenen temalar doğrultusunda özgün giysi tasarımı koleksiyonları hazırlamak. Bu tasarımları deri, kumaş, denim, triko, vb., gibi malzemeler için farklı ya da kombin çalışmalarla figür çizimi üzerinde paftalar halinde sunmak.Günün moda trendlerinin takip ederek bu trende yönelik artistik koleksiyon çizimler yapmak
Dersin İçeriği
Günün moda trendlerini de gözönüne alarak, belirlenen konuya yönelik özgün giysi tasarımları tasarlayabilmek ve bu tasarımlardan koleksiyonlar oluşturabilmek. Oluşturulan prototip tasarımının endüstriyel olarak üretilebilirliğini değerlendirebilme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
2) Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
3) Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
4) Estetik farkındalık gösterme
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
X
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
X
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
X
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
X
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
X
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
X
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
X
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
X
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
X
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
X
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
X
20
Estetik farkındalık gösterme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Proje konusu doğrultusunda ve yapılan açıklamalar altında, etkilenme noktaları, catwalk görüntüleri, teknik çizimler, renk kartelası ve tasarımlar üzerine, Konu aktarımı ve bilgilendirme konu ile ilgili eskiz çalışmaları
2 Sezon trendi göz önünde bulundurularak, form, kesim, renk, doku, desen, malzeme araştırılması ve rapor şeklinde sunumu. konu ile ilgili eskiz çalışmaları
3 Belirlenen hedef kitleye yönelik form, malzeme ve teknik özellikler çerçevesinde koleksiyon planlaması yapılarak eskiz ve tasarım çalışması. konu ile ilgili eskiz çalışmaları
4 Hikaye Panosu hazırlama ve eskiz çalışmaları. konu ile ilgili eskiz çalışmaları
5 Eskizlerin onaylanması ve Tasarım paftalarında yer alacak artistik çizimler üzerinde çalışma. konu ile ilgili eskiz çalışmaları
6 Tasarım paftalarında yer alacak artistik çizimler üzerinde çalışma. konu ile ilgili eskiz çalışmaları
7 Hikaye Panosu ve tasarım paftalarının hazırlığı konu ile ilgili eskiz çalışmaları
8 Ara Sınav konu ile ilgili eskiz çalışmaları
9 Literatür ve piyasa araştırmas. Haute couture tasarımlara yönelik defilelerin incelenmesi. Doğadan esinlenen form, kesim, renk ve doku araştırması. Proje konusunun belirlenmesi. konu ile ilgili eskiz çalışmaları
10 Proje konusuna yönelik eskiz çalışmaları. konu ile ilgili eskiz çalışmaları
11 Eskiz Dosyası Teslimi Öğrencilerle birlikte eskiz dosyası üzerinde inceleme ve tasarımların seçimi. Tanıtım paftası hazırlığı Uygulaması yapılacak ürünlerin teknik açılımlarının çizimi ve detaylandırılması konu ile ilgili eskiz çalışmaları
12 Tanıtım paftası hazırlığı. konu ile ilgili eskiz çalışmaları
13 Tanıtım paftası hazırlığı. Uygulama aşaması konu ile ilgili eskiz çalışmaları
14 Tasarımların, çizime aktarılma yöntemlerinin gözden geçirilmesi. konu ile ilgili eskiz çalışmaları
15 Tanıtım paftası sunumu ve tüm çizimlerin tamamlanması gerekmektedir. konu ile ilgili eskiz çalışmaları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları konu ile ilgili eskiz çalışmaları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar