DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Tasarım 4 TTS   332 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HANDE BİLVAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Baskı Tasarımına yönelik teknik bilgi geliştirmek ve sektöre hazırlık.
Dersin İçeriği
Ned Graphics programı Baskı Modülü

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin sonunda öğrenci, klasik yöntemlerle yada dijital ortamda oluşturduğu deseni fasion stüdio adlı programın Color reduction/ Cleaning modülü ile içe aktarmayı öğrenir.
2) Design/Repeat modülü ile Raport çeşitlerinden desenine uygun olanı seçerek dijital ortamda raportlamayı ve Easy Coloring ile sonsuz varyant oluşturmayı öğrenir.
3) Programın tüm modüllerini kullanarak, öğrenci sektöre yönelik koleksiyon oluşturma becerisi kazanır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
X
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
X
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
X
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
X
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
X
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
X
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
X
20
Estetik farkındalık gösterme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş. Genel Bilgiler. Ders İçin Gerekli Malzemeler ve Programın tanıtılması ve dersin İşleyişi Hakkında Bilgilendirme Digital görsel araştırması yapılmalı
2 Program modülümden desen tarama işleminin anlatımı Digital görsel araştırması yapılmalı
3 Program modülümden desen tarama ve desen temizleme anlatımı Digital görsel araştırması yapılmalı
4 Desen raportlama modülünün anlatımı Digital görsel araştırması yapılmalı
5 Varyant geliştirme anlatımı. Digital görsel araştırması yapılmalı
6 Varyant uygulama. Digital görsel araştırması yapılmalı
7 vize sınavı sınava hazır bukunmalı
8 Ara Sınav Digital görsel araştırması yapılmalı
9 Program aracılığı ile baskı tasarımına yönelik desen geliştirme. Digital görsel araştırması yapılmalı
10 Program aracılığı ile baskı Tasarımına yönelik desen çalışmaları Digital görsel araştırması yapılmalı
11 Program aracılığı ile baskı Tasarımına yönelik koleksiyon geliştirme Digital görsel araştırması yapılmalı
12 Program aracılığı ile baskı tasarımına yönelik koleksiyon oluşturma. Digital görsel araştırması yapılmalı
13 Program aracılığı ile baskı Tasarımına yönelik koleksiyon geliştirme ve oluşturma. Digital görsel araştırması yapılmalı
14 Program aracılığı ile baskı Tasarımına yönelik koleksiyon hazırlama Digital görsel araştırması yapılmalı
15 Program aracılığı ile baskı Tasarımına yönelik hazırlanan koleksiyonun varyantlarını geliştirme. Digital görsel araştırması yapılmalı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sunum paftaları hazır olmalı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar