DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstilde Uygulamalı Tasarım Eğitimi TTS   426 8 0 4 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof. Dr.FATMA ENGİN ALPAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilerin pazarlama bilgi ve becerilerini geliştirmek ve karşılaşılan pazarlama fırsat ve problemlerini değerlendirerek en uygun pazarlama kararlarını almalarında yol göstermektir.
Dersin İçeriği
Bu ders pazarlamanın tanımı, stratejik pazarlama planı, pazarlama çevresi, pazar bölümlendirmesi, pazar hedefleme ve konumlandırma, pazarlama araştırması, örgütsel pazarlar ve tüketici davranışları konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci sektöredek, iş akışını uygulamalı olarak öğrenir.
2) İeltişim becerisi kazanır.
3) Tasarımı gerçek projelerde uygulamalı olarak deneyimler.
4) Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilir.
5) Öğrenci ekip çalışmasını öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
X
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
X
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
X
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
X
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
X
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
X
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
X
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
X
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
X
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
X
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
20
Estetik farkındalık gösterme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşletmenin adı, adresi, kuruluş tarihi, personel sayısı, işleyiş sistemi hakkında bilgi edinilmesi Öğrenci işletmeye zamanında gider.
2 İşletmenin bina olarak keşfi. Öğrenci işletmeye zamanında gider.
3 İşletmede oryantasyon yapılır. Öğrenci işletmeye zamanında gider.
4 İşletmde iş akışına göre birimlerde çalışılır. Öğrenci işletmeye zamanında gider.
5 İşletmde iş akışına göre birimlerde çalışılır. Öğrenci işletmeye zamanında gider.
6 İşletmde iş akışına göre birimlerde çalışılır. Öğrenci işletmeye zamanında gider.
7 İşletmde iş akışına göre birimlerde çalışılır. Öğrenci işletmeye zamanında gider.
8 Ara Sınav Öğrenci işletmeye zamanında gider.
9 İşletmde iş akışına göre birimlerde çalışılır. Öğrenci işletmeye zamanında gider.
10 İşletmde iş akışına göre birimlerde çalışılır. Öğrenci işletmeye zamanında gider.
11 İşletmde iş akışına göre birimlerde çalışılır. Öğrenci işletmeye zamanında gider.
12 Bitirme projesine yönelik tasarımlar uygulamaya geçirilir. Öğrenci işletmeye zamanında gider.
13 Bitirme projesine yönelik tasarımlar uygulamaya geçirilir. Öğrenci işletmeye zamanında gider.
14 Bitirme projesine yönelik tasarımlar uygulamaya geçirilir. Öğrenci işletmeye zamanında gider.
15 Bitirme projesine yönelik tasarımlar uygulamaya geçirilir. Öğrenci işletmeye zamanında gider.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğrenci jüride hazır bulunur.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar